X
تبلیغات
رایتل

رزفایل

جستجو

دربین هزاران فایل آماده دانلود فایل مورد نظر خود را جستجو کنید

مقاله گزارش دادگاه

اختصاصی از رزفایل مقاله گزارش دادگاه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 155

 

مجموعة گزارشات تنظیمی در

دادگاه حقوقی

شعبة 6 دادگاه عمومی حقوقی کرج

تعداد گزارشات تنظیمی: 28 گزارش

خواهان: علی محمد هاشمی خوانده : نوراله هاشمی

موضوع دادرسی: تقسیم ترکه

کلاسه پرونده :84/6/365 تاریخ رسیدگی : 12/4/84

دادگاه رسیدگی کننده: شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی کرج

“شرح دادخواست»

ریاست محترم دادگاه عمومی کرج:

اینجانب خواهان دعوی فوق پدرم آقای علی‌اکبر هاشمی در تاریخ 15/12/83 فوت نموده که از ایشان یک باب ساختمان کلنگی به پلاک ثبتی 8734 از 3 اصلی واقع در عظیمیة کرج به جامانده که بنده یک برادر بنام نورالله هاشمی و یک مادر بنام لیلا میرچلی دارا می‌باشم و اینجانب تقاضای تقسیم ترکه فوق را دارم زیرا خانة مذبور در تصرف برادرم می‌باشد و ایشان راضی به فروش ملک مذبور نبوده و اجازه تقسیم آنرا نیز نمی‌دهد لذا از شما مقام محترم تقاضای صدور دستور مبنی بر تقسیم ملک مذبور ورسیدگی به دادخواست تقدیمی را خواستار می‌باشم.

با احترام علی محمد هاشمی

«گردشکار»

دادخواست خواهان پس از ارجاع به شعبة 6 دادگاه حقوقی کرج در تاریخ 12/4/84 طرفین از طریق دفتر دادگاه دعوت گردیده و ساعت 30/9 صبح جلسه با ریاست آقای صیادی و حضور خواهان و خوانده تشکیل شد و صورت جلسه‌ای مبنی براینکه خواهان وخوانده هر دو حضور دارند و جلسه تشکیل می‌باشد تنظیم گردید و در آن صورت جلسه ذکر گردید که خواهان طی لایه‌ای در خواست خود را مازاد بر دادخواست اعلام نمود.

“رأی دادگاه»

یک باب ساختمان کلنگی دو طبقه حین‌الفوت مرحوم علی‌اکبر هاشمی غیر از خواهان ، خوانده خانم لیلا میرچلی به عنوان همسر امضاء گردیده و به طرفیت نامبرده اقامه دعوی نگردیده در دعوی امور حبسی کلیة وراث باید دخالت داد شوند لهذا مستنداً به مواد 301 قانون امور حبسی و مادة 2 قانون آئین دادرسی مدنی دعوی مطروحه قابلیت استماع نداشته وقرار عدم استماع آن صادر می‌گردد. قرار مذبور ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان می‌باشد.

« “نظریة کارآموز» وکالت»

مادة 2 قانون آئین دادرسی مدنی می‌گوید هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نمایند. قرار فوق هیچ‌گونه مطابقتی با مادة 2 قانون آئین دادرسی مدنی ندارد زیرا شخص ذی نفع برابر قانون دعوی را از دادگاه درخواست نموده فقط به مادة 301 قانون امور حبسی رعایت نگردیده که قاضی محترم می‌توانست فقط با استناد به مادة ما‌رالذکر قرار را اصرارنماید.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله گزارش دادگاه

گزارش کارآموزی بررسی روشهای کنترل و ارزیابی موجودی کالا و انبارداری در شرکت سیمین تجارت نقش جهان

اختصاصی از رزفایل گزارش کارآموزی بررسی روشهای کنترل و ارزیابی موجودی کالا و انبارداری در شرکت سیمین تجارت نقش جهان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

گزارش کارآموزی بررسی روشهای کنترل و ارزیابی موجودی کالا و انبارداری در شرکت سیمین تجارت نقش جهان


گزارش کارآموزی بررسی روشهای کنترل و ارزیابی موجودی کالا و انبارداری در شرکت سیمین تجارت نقش جهان

دانلود گزاش کارآموزی بررسی روشهای کنترل و ارزیابی موجودی کالا و انبارداری در شرکت سیمین تجارت نقش جهان 

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 92

 

 

 

 

 

فهرست:

مقدمه

فصل اول :آیین نامه ها و دستور العملها

آئین نامه معاملات شرکت

مقدمه :

تعاریف و کلیات

طبقه  بندی خریدها

روشهای خرید

بخش دوم- خریدهای داخلی :

کمیسیون معاملات

موارد عمومی

دستورالعمل پرداخت مساعده کارکنان

دستورالعمل پرداخت مساعده کارکنان

تعریف

آئین نامه تنخواه گردان

مقدمه :

تعاریف:

آئین نامه صندوق

مقدمه :

 

فصل دوم: اصول انبارداری

کلیات

تعریف انبار و مخزن

وظایف انباردار

انواع موجودی های انبار

سازمان انبار

نقش انبار در اقتصاد کشور

نقش انبار در تجارت

نقش انبار در صنعت

هدف از استقرار یک سیستم انبارداری

سیستم انبارداری و مزایای آن

خط مشی های انبارداری

فصل سوم:  مراحل اجرایی خرید

قسمت اول: خریدهای داخلی

درخواست خرید

سفارش خرید کالا به فروشنده

دفتر راهنمایی سفارش ها

قسمت دوم: خریدهای خارجی

کلیات

قیمت براساس سیف (CIF)

قیمت براساس (C8F)

قیمت براساس (F.O.B)

قیمت براساس (F.A.S)

فصل چهارم:  منابع ورود کالا به انبار

از طریق خیدهای داخلی

از طریق خریدهای خارجی

کالای انتقالی از سایر انبارها و اجناس برگشتی

کالاها و لوازمی که در کارگاه های یک مؤسسه ساخته می شود

ورود کالاهای خریداری شده به انبار

تحویل کالا به انبار

تحویل کالا به انبار به صورت تحویل دائم

تحویل کالا به انبار به صورت تحویل موقت

نحوه و موارد استفاده از فرم قبض انبار

درخواست کالا و مواد از انبار

تحویل و خروج کالا از انبار

رسید انبار مستقیم

دریافت ابزارآلات از انبار

فرم خروج کالا از مؤسسه

فصل پنجم :  کدگذاری کالا و لوازم

قسمت اول: کلیات کدگذاری

کلیات کدگذاری

روش الفبایی

روش شماره گذاری ساده

روش الفبا و شماره (حروف و عدد)

روش نیمونیک

کدگذاری براساس طبقه بندی کالا

طبقه بندی و کدگذاری استاندارد بین المللی

روش طبقه بندی و کدگذاری اختصاصی

روش شماره گذاری دسیمال یا دهدهی

قسمت دوم: چیدن جنسی در انبار

چیدن جنسی در انبار

سیستم کاردکسی

کارت روی قفسه (Bin Card)

گزارش موجودی انبار

اصول ایمنی و حفاظت

فصل ششم:  کنترل موجودی های انبار

قسمت اول:

موجودی برداری «عینی» اجناس

وظایف انبار در ارتباط با سفارش و موجودی ها

نقطه سفارش

روش حداکثر- حداقل

میزان حداقل موجودی و ذخیره احتیاطی

میزان حداکثر موجودی

متوسط موجودی

شرح مراحل انجام سفارش از طریق انبار

تعیین بهای موجودی های انبار

روش بهای تمام شده واقعی

الف) روش میانگین متحرک قسمت ها

ب) روش میانگین وزنی

ج) روش اولین صادره از اولین وارده (FIFO)

د) روش اولین صادره از آخرین وارده (LIFO)

روش بهای تمام شده با قیمت بازار هر کدام که کمتر است

روش بهای «معادل بازار»

روش قیمت فروش

قسمت دوم:

هزینه های انبارداری

هزینه سفارش

هزینه نگهداری کالا در انبار

قسمت سوم: حسابداری انبار و تدارکات

عملیات حسابداری خرید

فصل هفتم:  قانون محاسبات عمومی

اموال دولتی

 

 


دانلود با لینک مستقیم


گزارش کارآموزی بررسی روشهای کنترل و ارزیابی موجودی کالا و انبارداری در شرکت سیمین تجارت نقش جهان

پروژه گزارش کارآموزی حسابداری شرکت فرآورده لبنی

اختصاصی از رزفایل پروژه گزارش کارآموزی حسابداری شرکت فرآورده لبنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه گزارش کارآموزی حسابداری شرکت فرآورده لبنی


پروژه گزارش کارآموزی حسابداری شرکت فرآورده لبنی

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری شرکت فرآورده لبنی

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 37

 

 

 

 

 

فهرست:

مقدمه                                

کلیات دررابطه باشرکت                     

1- نحوه جمع آوری اطلاعات کارکرد ماهانه

     1-1 حسابهای ترازنامه ای               

    2-1 فهرست حسابهای سود وزیانی           

    3-1 بهای تمام شده کالای فروخته شده        

    4-1 سیستم حسابداری صنعتی کارخانه          

    5-1 حساب کسر واضافات مواد            

2- سیستم حقوق ودستمزد شرکت             

3- چگونگی محاسبه حقوق ونحوه پرداخت آن     

1-3 دستمزد اوقات تلف شده                 

2-3 ذخیره دستمزد ایام مرخصی              

3-3 پرداخت مساعده                     

4- کنترل های لازم برای کارکردها وپرداخت حقوق      

 

مقدمه:

به نام خالق هستی که شیر را نوشیدنی گوارا گردانید تا اهل ایمان را عبرتی از قدرت لایزال او باشد و بهشتیان را به نهرهای آن وعده داد تا لذت رضوان خویش را کامل گرداند.

اگرچه این نوشیدنی حیات بخش، منبع غنی از ترکیبات مورد نیاز بدن بوده ودانشمندان هر روز ابعاد تازه ای از اسرار این غذای کامل را کشف و به جوامع ارائه می دهند متاسفانه به دلیل عدم آگاهی مصرف سرانه آن در ایران حدود نصف استانداردهای مطلوب می باشد.

کلیات در رابطه با شرکت :

کارخانه فرآورده های لبنی کلات( لبنوش) سهامی خاص یکی از مراکز تولید         مهم ترین مواد غذایی در کشور می باشد. این کارخانه و سایر کارخانجات تولید کننده محصولات لبنی در استان خراسان زیر نظر مستقیم شرکت تعاونی تولید کنندگان فرآورده های لبنی پاستوریزه خراسان قرار دارد. شرکت تعاونی تولید کنندگان محصولات لبنی در سال 71 با همکاری جهاد کشاورزی و اداره کل تعاون استان خراسان جهت ارائه خدمت به واحد های فرآوری لبنیات پاستوریزه و تامین نیاز آن ها و فروش تولیداتشان تشکیل گردید و هم  اکنون 45 کارخانه را در استان خراسان تحت پوشش خود دارد.

نحوه جمع آوری اطلاعات کارکرد ماهانه


دانلود با لینک مستقیم


پروژه گزارش کارآموزی حسابداری شرکت فرآورده لبنی

گزارش کارآموزی در کتابخانه

اختصاصی از رزفایل گزارش کارآموزی در کتابخانه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

گزارش کارآموزی در کتابخانه


گزارش کارآموزی در کتابخانه

دانلود گزارش کارآموزی 2 کتابخانه

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 10

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

تاریخچه ی کتابخانه

بخش های مختلف کتابخانه ی مرکزی

تعداد کارکنان کتابخانه

خدمات اصلی

ساعت کاری

شرایط عضویت

نرم افزار موجود

نحوه ی امانت

منابع اطلاعاتی کتابخانه

جامعه ی استفاده کننده

تعداد منابع کتابخانه

نحوه ی مجموعه سازی

تامین بودجه

نحوه ی به روز رسانی

نرم افزارهای اضافه

معایب کتابخانه

تصاویر مربوط به کتابخانه ی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

لیست کارهایی که من در کتابخانه انجام دادم

آدرس،شماره تلفن و نام مسئول کتابخانه

 

مقدمه:

هدف از کارآموزی گذرندان3واحد درسی مربوط به کارآموزی 2به مدت 48ساعت کار در کتابخانه به جهت آموزش اصول کتابداری و برقراری روابط بین فردی با مراجعه کنندگان می باشد.

تاریخچه کتابخانه:

کتابخانه ی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی در سال 1364 فعالیت خود را همزمان با تاسیس دانشگاه آغاز نمود و اکنون در فضایی حدود 1300 متر مربع در 4 کتابخانه ی مجزا (کتابخانه ی مرکزی- دانشکده ی فنی و مهندسی- پرستاری- علوم و معارف قرآنی) تمام خدمات خود را به صورت کامپیوتری و با استفاده از نرم افزار پارس آذرخش ارائه می نماید.

بخش های مختلف کتابخانه ی مرکزی عبارتنداز:1)بخش خدمات فنی2)بخش خدمات عمومی

1)بخش خدمات فنی:

الف)بخش انتخاب و سفارش مواد(کتاب و مواد غیر کتابی)

ب)بخش سازماندهی مواد(بخش فهرست نویسی)

الف)بخش انتخاب و سفارش مواد(کتاب و مواد غیر کتابی): جمع آوری درخواستهای خرید منابع، پردازش های لازم جهت عدم تکراری بودن منابع و تعیین اولویت ها در راستای تامین اعتبار، خرید و نهایتاً ثبت منابع در این بخش صورت میگیرد.

 


دانلود با لینک مستقیم


گزارش کارآموزی در کتابخانه

گزارش کارآموزی آزمایشگاه آب، آب و فاضلاب منطقه گرگان

اختصاصی از رزفایل گزارش کارآموزی آزمایشگاه آب، آب و فاضلاب منطقه گرگان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

گزارش کارآموزی آزمایشگاه آب، آب و فاضلاب منطقه گرگان


گزارش کارآموزی آزمایشگاه آب، آب و فاضلاب منطقه گرگان

دانلود گزارش کارآموزی آزمایشگاه آب، آب و فاضلاب منطقه گرگان

رشته : شیمی کاربردی

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 59

 

 

 

 

مقدمه

بهداشت آب

بهداشت آب موضوعی بسیار مهم در بهداشت عمومی و مدیریت سلامت میباشد. قبل از پرداختن به راه کارهای عملی استحصال، انتقال، بهسازی و توزیع آن لازم است این عنصر حیاتی موثر بر سلامت و مرتبط با توسعه پایدار، شناخته شود.

شناخت آب از نظر کیفیت و کمیت و چگونگی حصول آن قدمی اساسی در جهت بهینه سازی مصرف آن میباشد. اگر چه بیش از سه چهارم کره زمین را آب فرا گرفته است، سهم قلیلی از آبهای موجود، برای مصارف بهداشتی و کشاورزی، قابل استفاده است. زیرا حدود 3/97 درصد اقیانوسها و 1/2 درصد یخهای قطبی و 6/0 درصد دریاچه ها و رودخانه و آبهای زیرزمینی وجود دارد که حدود 36/0 درصد کل منابع آب میباشد. آب اقیانوسها، دریاها و اغلب دریاچه ها و بسیاری از منابع آب زیرزمینی به علت شوری بیش از حد و داشتن املاح معدنی برای مقاصد بهداشتی، کشاورزی و صنعتی، غیرقابل استفاده میباشند.

آب ماده حیاتی است که بطور یکنواخت در سطح کره زمین موجود نمیباشد. در نتیجه بسیاری از نقاط کره زمین با کمبود آب مواجه است. حرکت مداوم بخار آب به هوا و برگشت آن به زمین را گردش آب در طبیعت مینامند.

 

 

 

 

 

آب سالم و پاکیزه

 

آب آشامیدنی، علاوه بر سالم بودن لازم است پاکیزه نیز باشد. زیرا آب سالم وکدر یا بامزه نامطلوب و داشتن رنگ، ممکن است مورد اعتراض مصرف کننده قرار گرفته و مصرف کننده به طرف آب به ظاهر پاکیزه ای گرایش پیدا کند که از نظر کیفیت شیمیایی و میکروبی، نامطلوب باشد. آب سالم آبی است که حتی در درازمدت مصرف آن خطری برای مصرف کننده ایجاد نکند. توصیه میشود آب آشامیدنی نه تنها کاملا سالم باشد بلکه باید " پاکیزه" یعنی مورد پسند مصرف کننده

هم باشد. چنین آبی را میتوان " پذیرفتنی" یا " نوشیدنی" تلقی نمود. آب آشامیدنی از طریق تعیین کیفیت فیزیکوشیمیایی ومیکروب شناختی ارزیابی وانتخاب میگردد.

 

خواص فیزیکی آب:


پارامترهای فیزیکی ، آن دسته از خصوصیات آب است که به وسیله حواس بینایی ، لامسه ، چشایی و یا بویایی قابل تشخیص است. مواد جامد معلق ، کدورت، رنگ ، طعم ، بو و درجه حرارت در این گروه قرار می گیرند.


  1. جامدات معلق


چنان که پیش از این اشاره شد جامدات می توانند به دو صورت معلق و محلول در آب وجود داشته باشند . اگر چه بعضی از مواد جامد محلول به وسیله حواس فیزیکی قابل تشخیص هستندذ ، ولی قرار دادن آنها در گروه پارامترهای شیمیایی مناسب تر است و در بخش بعدی بیشتر شرح داده خواهند شد.دانلود با لینک مستقیم


گزارش کارآموزی آزمایشگاه آب، آب و فاضلاب منطقه گرگان
1 2 3 4 5 ... 191 >>