X
تبلیغات
رایتل

رزفایل

جستجو

دربین هزاران فایل آماده دانلود فایل مورد نظر خود را جستجو کنید

مقاله در مورد پایان نامه مسکن و معماری

اختصاصی از رزفایل مقاله در مورد پایان نامه مسکن و معماری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 46

 

مقدمه:

انسان با ساختن خانه از محیط بی انهای پیرامون خود در یک نقطه گرد می آید و از پراکندگی و گریز از طبیعت به تمرکز و حضور روی می آورد و بدین گونه به طبیعتی که بدون حضور انسان رها شده و پراکنده و فاقد معنی است معنی می دهد و با بنا کردن خانه به این تمرکز و تجمع هویت می بخشد و به ایجاد درون و برون دست می زند. درون و برونی که قبل از حضور انسان و سکنی گزیدنش بروی زمین وجود داشته اند و با پدید آوردن خانه درونی را می سازد که بدون حضور انسانی که در آن ساکن می شود و سکنی می گزیند تحقق نمی یابد. حقیقت خانه سکنی بخشیدن و آنچه در رابطه با آن طرح می شود اعم از شکل خانه و مصالح و ترکیب آنها جزء امور تبعی به شمار می آیند و آنچه مهم جلوه می کند رابطه خانه با انسان از یک سو و یا طبیعت از سوی دیگر است. ارتباطی میان انسان و کل عالم، گرایش از پراکندگی و گریز از طبیعت خالی از انسان به مرکزیت حضور انسان.

در سنت دینی حضور انسان بروی زمین، سکنی گزیدن و آرامش یافتن که در بهشت نخستین که به انسان هویه داده شده بود با شب، همه، زمین، آبی که در دسترس می باشد و ابری چند گاهی سایه بیندازد قرین شده که مظهر و جامع همه آنها خانه و شهر است.

خانه قبل از هر چیز فضا و مکانی درونی است و البته در رابطه با بیرون، کوچه و خیابان و زمین و آسمان و طبیعت و همه هستی، اما آنچه که به آن معنا می دهد«سکونت» و پناه گرفتن در مامنی است که پیوند خاطره و خیال است و القاء کننده آرامشی که در آن خیالاتمان را مرور می کنیم. خیالاتی بر پایه ارزشهایی تاثیر گذار بر آدمی، که پویش را در آدمی بر می انگیزد و او را به ادامه و استمرار توصیه می کند. هر چه خانه تو در تو تر باشد و با گوشه های رنج، ماجاء و مامن مناسب تری برای سکونت خاطره است.

مجموعه حاضر مطالعات مربوطه به مجموعه مسکونی واقع در میدان فردوسی مشهد می باشد. که در آن ابتدا با بررسی تعریف خانه و مفهوم سکونت سعی شده تا نکات مهم در این زمینه که گاه مورد توجه قرار می گیرد مشخص می شود و مبانی نظری کاربر براساس آن شکل گیرد و در ادامه با توجه به رابطه تعامل مسکن و افراد خانواده بر هم به بررسی و شناخت سنا پیدایش و سیر تحول و ویژگی های مسکن پرداخته شده است و از آن چه پروژه مورد نظر نیازها و دیدگاههای آنان با هم مقایسه شود.

در انتها با توجه به مفاهیم به دست آمده و بررسی های انجام شده بر روی سایت مورد نظر طرحهای پیشنهادی شکل گرفته است و مطالعات سازه ای و راه کارهای موجود در این خصوص ارائه شده است.

روند پژوهش(تحقیقات)

در این پروژه یک مجموعه مسکونی به گونه ای که بیشترین امکانات را در طول زمان در یک مکان فراهم آورده مورد نظر بوده است. در روش طراحی خطوط اصلی سایت، بررسی نقاط مهم سایت و محورهای تاثیرگذار و ویژگی اصلی یک مبنای مسکونی و باورهای یک فرد از یک مبنای مسکونی در دستور کار طراحی قرار گرفته است.

با توجه به اینکه مجموعه مورد استفاده اقشار مختلف قرار میبایستی نیازها و تمایلات آنها پاسخ داده شود در این راستا با توزیع فرمهای نظرسنجی در بین افراد و بررسی نظرات آنها مبانی کلی کار مشخص هستند توجه به فضای سبز باز، حرکتها و چرخشها. مسیرهای حد پیاده دید و منظر مناسب و نحوه دسترسی به مجموعه از نکات مهمی بودند که در طراحی مدنظر قرار گرفته. ابزار مورد استفاده در طراحی، کتابهای موجود و مقالات و نشریات سازمانها و ادارات است که توجه به استانداردهای موجود حداقل های مورد نیاز و ابعاد فضاها پیش بینی شده است.

اهمیت موضوع:

در میان فضاهای معماری، مسکن اولین نیازی بود که در ذهن انسان جای گرفت. توجه انسان اولیه به مسکن تنها به دلیل رفع نیاز به سرپناه و ایجاد فضای امن بوده است ولی به تدریج کسب آسایش بیشتر از نظر فیزیکی و روانی در راستای پیشرفت انسان در طول تاریخ به عنوان اولویتهای بعدی مطرح شدند بدین ترتیب می توان گفت مسکن با اهمیت ترین فضای معماری در میان فضاهای مختلف هم از نظر پیشینه تاریخی و هم از نظر مدت حضور در آن برای بشر بوده است.

خانه ها در کنار هم هسته اولیه شهرها را تشکیل می دهند و دیگر عناصر شهری به عنوان فضای هدماتی وابسته به آن مطرح می شوند.

بنابراین مسکن در معنای فضای زندگی باید به تمام ابعاد فیزیکی و روانی انسان پاسخ دهد چرا که الگوهای رفتاری اعضای جامعه از روحیه حاکم بر فضای زندگیشان نشات می گیرند.

آنچه موجب شاخص شدن یک فضای معمار از می شود توجه به همین تعریف موضوع است که خانه را از طراحی براساس روشهای ساخت و استانداردها خارج کرده و مفاهیم جدیدتر و عمیق تری را ارائه می دهد. به طوری که مفهوم مسکن در هر زمان و مکان، با توجه به نیاز و روحیات مخاطبان خود تغییر و تحول یافته است.

مفهوم سکونت:

سکونت را می توان بیانگر تعیین موقعیت و احراز هویت دانست. بیانگر برقراری پیوندی پر معنا بین انسان و محیطی موزون که این پیوند از تلاش برای هویت یافتن معینی به مکانی احساس تعلق داشتن ناشی می شود بدین ترتیب انسان زمانی به خود وقوف می یابد که مسکن گزیند و در نتیجه هستی خود را در جهان تثبیت کرده باشد. بنابراین سکنی گزیدن هدف و مقصود ساختن را نشان می دهد.

ساختن تنها وسیله ای برای سکونت کردن به معنای پناه گرفتن نیست بلکه به نحوه ی خودی پیش از همه چیز سکونت کردن است. رابطه انسان با مکان و به تبع آن با فضا ویژگی های سکنی گزیدن است هنگامیکه به ارتباط مکان و فضا و انسان می اندیشیم فوری بر ماهیت چیزهایی که مکان هستند و ما آنها را ساختمان می نمایم پرتو می افکند.

مکان انسان را می پذیرد و به آن استقرار می بخشد. مکان به دو معنی برای انسان مکان می سازد. پذیرفتن و استقرار بخشیدن که این دو به یکدیگر وابسته اند. مکان به عنوان یک فضا سازی دوگانه یک سرپناه به شمار می رود و برای انسان یک مسکن و جایگاه سکنی گزیدن است.

این مکان های زندگی است که انسانها را پناه می دهد و مسکن شمرده می شود اگر چه به طور مسلم خانه های مسکونی در معنای محدود آن نباشند، ایجاد چنین مکانهایی ساختن است و ساختن چون چیزها را به عنوان اماکن تولید می کند به ماهیت فضاها و منشا سرقت فضا نزدیکتر است تا به هندسه و ریاضیات بناهای اصیل به سکنی گزیدن شکل می دهند و سکنی گزیدن برای حضور بناها مکان ایجاد می کند و ساختن فراهم آوردن زمینه سکنی گزیدن است و این است ماهیت ساختن ما فقط آنگاه می توانیم باشیم که سکنی گزینیم و برای سکنی گزیدن هم ساختن و فکر کردن هر یک به گونه ای خاص خود اجتناب ناپذیر به نظر می رسند.

از روزگاران کهن تاکنون مسکن مکانی بوده که با تامین آن انسان به«بودن» دست یافته است و در این بودن هستی و زندگی را تجربه کرده است و چون هستی در حال شدن است نحوه نگرش به هستی نوع بودن و شکل سکونت را رقم می زند و از پذیرش خبری هستی به نیستی تا به این باور که از هستی به نیستی، آنی از شدن است و هستی جاودانی است. شکل های متفاوتی از مسکن را تجربه کرده ایم بنابراین انسان با سکونت به بودن دست یافته و سکونت چگونگی بودن را معنی کرده است.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد پایان نامه مسکن و معماری

پروژه حسابداری با نرم افزار. doc

اختصاصی از رزفایل پروژه حسابداری با نرم افزار. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه حسابداری با نرم افزار. doc


پروژه حسابداری با نرم افزار. doc

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 130 صفحه

 

چکیده:

امروزه با گسترش حجم مبادلات بازرگانی و تجاری و معاملات امور حسابداری مربوط به درآمدها و هزینه ها با وسعت و گسترش روز افزونی روبرو می باشد که به دقت عمل و سرعت بالایی احتیاج دارد.

در این راستا و یا توجه به ابزاری پرقدرت و سریع ، شرکت رایانگان فردا اقدام به ارائه نرم افزار حسابداری محاسبات با قابلیتهای بالا و بسیار نزدیک باروشهای حسابداری خاص که در آن از دفاتر استفاده نموده و راهایی که مدت زمان زیادی دارند استفاده کنند که هدف از این پروژه چگونگی آشنایی با مشخصات محیط اجرایی و نحوة کارکرد مناسب آن به طرز مختصر توضیح داده شده است که پس از جمع آوری اسناد و آشنایی با دفترها و گزارشات و ترازهای آزمایشی ( 2 ستونی و 4 ستونی ) و سند سود و زیان و سند اختتامیه و چگونگی وارد کردن اطلاعات به آن محیط چگونگی خروج از آن محیط آشنایی به امورمالی شرکت بتوان از راه کارهای قدیمی که باعث کند شدن سرعت کارآیی می شوند جلوگیری نموده و با استفاده از این نرم افزار روشهای حسابداری و نحوة محاسبة انها را که مدت زمان زیادی را در پی دارند با قابلیت های بالاو بسیار نزدیک بدست آورد.

 

مقدمه:

از دیرباز از اطلاعات در فرایند تصمیم گیری آگاهانه و هدفمند انسان اهمیت داشته است. با پیشرفت جوامع اهمیت اطلاعات در تصمیم‌گیری بیشتر شده است. امروزه به عنوان یکی از شاخصهای مهم قدرت جوامع و توسعه با بسیار آنها محسوب می شود.

حسابداری فرآیندی است که اطلاعات مالی را ایجاد می کند و در کلیة واحدهای اقتصادی تصمیم گیری ها بر اساس هم اطلاعات اخذ می شود. در حال حاضر دانش حسابداری به عنوان یک دانش فراگیر در آمده که بسیاری خود را نیازمند دانستن آن احساس می کنند. برای مباحث مختلف حسابداری یک شرکت تألیفهای گوناگونی انجام شده است که اکثر آنها تلفیقی از تجارب گذشتگان و دیدگاههای محققان و صاحب نظران کنونی می باشد.

افراد هر جامعه ای به منظور استفادة بهتر از منابع برای رفع احتیاجات و خواسته های مادی و معنوی خود نیازمند به تصمیم گیری صحیح اقتصادی و مالی دارند برای انجام تصمیمات فوق وجود اطلاعات اقتصادی و مالی مناسب و صحیح از ضرورتهای اجتناب ناپذیراست حسابداری حوزه ای از فعالیت های خدماتی است که می تواند اطلاعات اقتصادی و مالی را در قالب گزارشهای مالی فراهم سازد.

هر واحد اقتصادی دارای اهداف خاصی است که برای رسیدن به آنها به فعالیت های اقتصادی می پردازد مجموعة فعالیت های اقتصادی که در محیط ها انجام می شود موجب رویدادهای اقتصادی یا مالی می گردد.

بنابراین رویداد اقتصادی یا مالی وقایعی هستند که با خرید ، تولید ، توزیع و فروش کالا و ارائه خدمات یا فعالیت هایی مانند وام گرفتن و وام دادن سروکار دارند.

اطلاعات اقتصادی توسط حسابداران شناسایی شده و یا با استفاده از ابزار مناسب جمع‌آوری تجزیه و تحلیل ، اندازه گیری و ثبت می شود و پس از طبقه بندی و تلخیص به گونه های مناسب در قالب گزارشهای مالی در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرد. به منظور تهیه اطلاعات مالی مفید ، رویداردهای مالی به نحوی مناسب ثبت و خلاصه می شوند و برای این کار حساب ابزار اصلی ثبت و خلاصه کردن اطلاعات مالی به شمار می آید. در عمل حسابداران برای ثبت و خلاصه کردن رویدادهای مالی از روشها و ابزارهای دیگری استفاده نمایند که آنها را قادر می سازد اولاً اطلاعات مالی را به گونه ای دقیق تر و منظم تر ثبت کند و ثانیاً سرعت و سهولت تهیة اطلاعات مالی افزایش یافته و وقوع اشتباهات به حداقل کاهش یابد که امروزه برای گسترش کارهای حسابداری علم راههایی را در اختیار ما قرار داده است که بتوان به آسانی اطلاعات را وارد کرده و هر زمان که لازم باشد بتوان به آسانی و عمل و سرعت بالایی به آن دسترسی پیدا کرد که شرکت رایانه‌گان فردا از این روش برای سهولت خود استفاده نموده‌اند.

 

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

مشخصات محیط اجرایی

طریقه نصب

ورود به برنامه

شرحصفحه‌ی اصلی

سرفصل

اسناد

برگه‌ها و انبار

دفاتر و گزارشات

5-تراز

6-پایان سال

7-امکانات

8-خروج

سرفصل

سرفصل کل

ایجاد سرفصل

حذف سرفصل

لیست سرفصل

نمایش لیست سرفصلها

لیست بر اساس شرح خاص

سرفصل معین

لیست بر اساس شرح خاص

سرفصل تفضیلی

تصحیح سر فصل تفضیلی

حذف سر فصل تفضیلی

لیست سرفصل تفضیلی

اسناد

سند مرکب

انتقال سند به دفاتر

خروج موقت بدون انتقال به دفاتر

ابطال سند

تصحیح سند

سند با مبلغ ارزی

دریافت و جه نقد و چک

عملیات چکهای پرداختی

دفتر‌ها و گزارشات

دفتر روزنامه

کپی سند

الصاق سند

ابطال سند

ثبت نهایی سند

تعیین شماره سند

نمایش و چاپ سندها

نمایش و چاپ سندهای ایجاد شده

سند ریز عملکرد (سند 6 ستونی)

سند ریز عملکرد (سند 6 ستونی )

سند ریز عملکرد 1و2 (سند 3 ستونی )

سند ریزعملکرد (سند 4 ستونی )

سند سرجمع

سند با مبلغ ارزی

لیست سندهای ایجاد شده

لیست سندهای ثبت شده

لیست وضعیت شماره سند

جستجوی متن و مبلغ در سند

سند سرجمع ماهانه

دفتر یا دفترهای کل

دفتریا دفترهای معین

دفتر یا دفترهای تفضیلی

سایر گزارشات مهم

گزارش جزئیات حسابهای کل در حد معین

گزارش جزئیات حسابهای کل در حد تفضیلی

گزارش براساس مرجع

گزارش مرکب از چند حساب

تعریف عنوان گزارشات

تصحیح عنوان گزارشات

حذف عنوان گزارشات

تعریف کدهای گزارشات

تعریف کدهای مورد نظر

حذف کدهای ایجاد شده

لیست کدهای ایجاد شده

تهیه گزارشات

تراز حسابها

گزارش متفرقه

گزارش برحسب مبالغ ارزی

گزارش از جزئیات مبالغ ارزی

دفتر کل

گزارش تراز از مبالغ ارزی

گزارش یک دفتر تفضیلی از کلیه حسابها

گزارش از کلیه حسابها با تفکیک کد مالی

گزارش خطای دفاتر با توجه به ماهیت حسابها

گزارش مانده حسابها از سر فصل انتخابی

محاسبه سود

حذف سر فصل

صورت سود و زیان سهامداران

نمودارها و گزارشات مالی سالانه

توضیح

تهیه گزارش برای دو سال

فصل 1: ترازنامه

گفتار 1: گزارش 4 ستونی همه حسابها در کلیه سطوح

گفتار 2: تراز 4 ستونی حسابها در ریزترین سطح

گفتار 3: تراز 14 ستونی دوره‌ای در کلیه سطوح

فصل 2: سندهای پایانی سال

گفتار 1: سند سود و زیان

گفتار 2: سند اختتامیه

گفتار 3: سند افتتاحیه

گفتار 4: حواله اختتامیه

گفتار 5: قبض افتتاحیه

آماده سازی

نوسازی اندیکس اسناد و دفاتر

نوسازی اندیکس‌ها یک به یک

پشتیبانی (1) اسناد و شماره مدارک

پشتیبانی (2) سند و شماره سند و شماره و حالات اولیه

برگرداندن Back up

حالات اولیه

مشخص کردن سند افتتاحیه

مشخص کردن نوع پرینتر

امکانات مدیر سیستم

تعیین خطوط گزارشات

تعریف شرح آرتیکل

تعویض رنگ منوها

چاپ چک

خروج

خروج بدون Back up

تهیه Back up روی هارد

تهیه Back up بصورت فشرده

تغییر سال مالی

برگه ها و انبار

خرید کالا و قبض انبار

رسید انبار (برگ خرید)

رسید انبار (برگ خرید) مرکب

تعیین شماره قبض

نمایش و چاپ قبض

حذف قبض

لیست شماره قبض ها

لیست تحویل دهندگان کالا

لیست معاملات تحویل دهنده کالا

فاکتور فروش و حواله انبار

الف)حواله کالا

ب)فاکتور برای یک مشتری

ج)فاکتور مرکب

انتقال کالا بین انبارها

تعیین شماره حواله

نمایش حواله و فاکتور

نمایش حواله

حذف حواله

لیست شماره حواله

محاسبه مجدد حواله

کاردکس انبار

کارت حسابداری انبار

عملکرد و موجودی انبار

موجودی انبار در ریزترین سطح

کاربرگ تفضیلی حسابداری انبار

کاربرگ تفضیلی انبار

استعلام انبار گردانی

ورود و تصحیح انبارگردانی

گزارش مغایرت انبارگردانی

ایجاد فایل جدید انبارگردانی

لیست موجودی زیر نقطه سفارش

لیست اسناد حسابداری و انبار


دانلود با لینک مستقیم


پروژه حسابداری با نرم افزار. doc

تحقیق در مورد پایان نامه آماری بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت 24ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد پایان نامه آماری بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت 24ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

 

مقدمه :

فراغت پدیده ای است اجتماعی و فرهنگی و می توان گفت از آن هنگام که جامعه و فرهنگی به وجود آمده این پدیده نیز در زندگی مردمان به صورتی مورد یافته ، مطرح گردیده است . در گذشته این اوقات به صورت کار وبازی تواما انجام می پذیرفته که بیشتر به خاطر مذهب و اعمال آن این زمان را می گذرانیدند ولی در طول تاریخ و تحولات جوامع ، به تدریج کار و بازی از همدیگر جدا شدند و اهمیتی که بشر برای اوقات فراغت خود قائل شد انواع هنرها و بازیها و . . . بسط و توسعه باور نکردنی پیدا کردند .

در کتاب مقدمه ای بر جامعه شناسی ایران ، شاپور راسخ خطاب به اوقات فراغت آن را چنین تعریف می کند :

(( فراغت به اوقاتی اطلاق می شود که در ان آدمی نه تنها از تعهدات شغلی و اقتصادی بلکه از تکالیف شخصی و خانوادگی و اجتماعی آسوده باشد و آن را به طیب خاطر به امور صرف کند ، چون تفریح ، بازی ، ورزش و کارهای ذوقی و تفننی فرهنگی ، مصرف دارد . ))

دانش آموزان مقطع اول در دبیرستان عطارکه در حال حاضر مشغول به تحصیل می باشند .

هدف تحقیق :

از آنجا که همواره به این مسئله که (( تشخیص ، نیمی از شناخت موضوع است )) معتقد بوده ام و اصولاً هر تحقیقی با هدف خاصی آغاز می گردد و تحقیق بدون هدف نتیجه ای بار نمی آورد در این تحقیق هدف بدست آوردن آن سری از علاقه و خواسته های این دانش آموزان در چگونگی گذراندن اوقات فراغت خود می باشد .

بیان مسئله :

ما با تمدنی رو به رو هستیم که در آن فراغت نقش مهمی دارد زیرا از یک طرف تکنولوژی به تدریج کار توان فرسا را از دوش افراد بر می دارد مثل (( رایانه )) و از طرف دیگر زمان کار به علت افزایش حجم تولید ، کاهش می یابد در نتیجه در آینده ای نه چندان دور افراد با ساعات فراغت زیادی روبرو خواهند بود .

براستی برای پرکردن ساعات طولانی فراغت چه باید کرد ؟ ساعات فراغت به چه نحو گذرانده شود که در پرورش استعداد افراد موثر واقع گردد و از هدر رفتن وقت جلوگیری گردد ؟

روش تحقیق :

از آنجا که تحقیق درباه ی چگونگی گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان می باشد مطلوب ترین روش جهت انجام چنین تحقیق استفاده از روش ارائه پرسشنامه است .

جامعه آماری :

جامعه آماری این تحقیق شامل دانش آموزان مقطع اول دبیرستان در مدرسه عطار شهرستان نیشابور در سال 83 – 82 می باشد که جمعاً تعدادشان 254 نفر است .


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد پایان نامه آماری بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت 24ص

تحقیق در مورد پایان نامه کارورزی نقشه کشی در سیستم های مخابراتی

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد پایان نامه کارورزی نقشه کشی در سیستم های مخابراتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 62

 

دانشگاه آزاد اسلامی و احد

بوئین زهرا

عنوان پایان نامه دورة کارورزی

رشتة نقشه کشی صنعتی

نقشه کشی در سیستم های مخابراتی

استاد کارآموزی:

جناب آقای عبادی

دانشجو:

مسلم فتحی احمدسرائی

خرداد 1385

تقدیم به استاد گرامی جناب آقای عبادی

تقدیر و تشکر

تقدیم به استاد گرامی جناب آقای عبادی و تشکر از ایشان بخاطر راهنمائیهای ارزنده شان

فهرست مطالب صفحه

عنوان

فصل اول

* مقدمه تاریخچه........................................................................................................9-5

فصل دوم

* سیستم های مخابراتی.....................................................................................31-10.

فصل سوم

* شرح عملکرد ................................................................................................42-32

فصل چهارم


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد پایان نامه کارورزی نقشه کشی در سیستم های مخابراتی

پروژه حسابداری صنعتی. doc

اختصاصی از رزفایل پروژه حسابداری صنعتی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه حسابداری صنعتی. doc


پروژه حسابداری صنعتی. doc

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 75 صفحه

 

مقدمه:

حسابداری صنعتی حوزه ای از حسابداری است . که با هزینه یابی  محصول سر کار دارد ، هزینه یابی محصول اطلاعات موردنیاز را برای تهیه صورتهای مالی در مورد قیمتتمام شده موجودیها و قیمت تمام شده کالای فروش رفته فراهم می آورد . حسابداری صنعتی گاههی اوقات حسابداری مدیریت نی نامیده می شود باید به عنوان بازوی مدیریت در ارتباط با برنامه ریزی و کنترل فعالیتها تلقی گردد . در حقیقت حسابداری صنعتی مدیریت را با ابزار حسابداری مورد نیاز جهت برنامه ریزی ، کنترل و ارزیابی عملیات مجهزمی نماید.

امروزه یکی از زمینه ها ی فعالیت انجمن های حسابداران خبره کشوورهای مختلف سعی در ارائه مناسبترین روشهای  محاسبه قیمت تمام شده محصولات است . زیرا ادامه فعالیت مؤسسات تولیدی در صورتی امکان پذیر است که قیمتهای محاسبه شده  دقیق و قابل رقابت در بازار تواید باشند . در غیر اینصورت یعنی ارائه غلط اطلاعات موجب گمراهی مدیران تصمیم گیرنده و در نتیجه از دست دادن بازار فروش و نهایتاٌ تعطیلی بنگاه اقتصادی خواهد گردید . چگونگی محاسبه قیمت تمام شده طی سالیان متمادی از تحولات و تغیرات چشمگیری بر خوردار بوده و هدف اصلی از این تغییرات ، دستیابی به روشهای محاسبه  دقیق قیمت تمام شده محصولات بوده است . به دلیل اهمیت موضوع  روش های مختلف محاسبه قیمت تمام شده مورد برسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد

 

فهرست مطالب:

فصل اول 

مقدمه 

کاربردهای حسابداری صنعتی 

مواد مستقیم

کار مستقیم 

سربا رکارخانه

مواد غیر مستقیم

کار غیرمستقیم

حسابداری مدیریت

واحد تجاری

منابع اولیه اطلاعات حسابداری

هزینه‌های دوره

بهای اولیه بهای تبدیل

نحوه‌ی رفتار با هزینه‌ها

هزینه‌های متغیر

هزینه‌های ثابت

هزینه‌های نیمه متغییر

سازماندهی

مثال جامع

شرکت تولیدی نمونه

شرکت تولیدی نمونه

ترازنامه

فصل دوم

مفهوم هزینه

طبقه‌بندی هزینه‌ها

طبقه‌بندی طبیعی هزینه‌ها

هزینه‌های ساخت

هزینه‌های تجاری

مواد غیرمستقیم شامل

دستمزد غیرمستقیم شامل

سایر هزینه‌های غیرمستقیم

هزینه‌های توزیع و فروش شامل

هزینه‌های اداری شامل

ویژگی‌های هزینه‌های متغییر عبارتند از

سربار متغییر کارخانه

فصل سوم

دفاتر کارخانه (دفاتر صنعتی) و دفاتر اداره‌ی مرکزی (دفاتر مالی)

سربار متغییر کارخانه

حسابداری مواد و بهای تمام شده‌ی آن

اهداف حسابداری مواد

سیستم ثبت ادواری

سیستم ثبت دائمی

روش شناسایی ویژه

روش اولین صادره از اولین وارده FIFO

روش اولین صادره از آخرین وارده LIFO

روش میانگین موزون متحرک

روش میانگین بهای تمام شده

روش میانگین ساده

فصل چهارم

سیستم‌های هزینه‌یابی

دلایل عدم استفاده از سربارهای واقعی در محاسبه قیمت تمام شده محصولات

چگونگی محاسبه سربار در سیستم هزینه‌یابی نرمال

برآورد در سطح تولید

ظرفیت نظری یا ایده‌آل

ظرفیت‌های عملی

ظرفیت واقعی مورد انتظار

ظرفیت عادی

مبنای جذب سربار کارخانه

مقدار تولید

بهای تمام شده مواد مستقیم

بهای تمام شده دستمزد مستقیم

سربار واقعی کارخانه

گردآوری هزینه‌های سربار واقعی جهت کنترل

حساب کنترل سربار کارخانه

نحوه جذب سربار کارخانه

نامساعد (68750)  (ساعت 1100) 5/62  انحراف ظرفیت هزینه‌های سه بار ثابت

نحوه حسابداری مبلغ ضاافه یا کسر جذب هزینه‌های سربار ساخت

فصل پنجم

هزینه های سفارش کار

سیستم هزینه یابی مرحله ای

روشهای هزینه یابی محصول

شرکت تولیدی یزد

سیستم هزینه یابی سفارش کار(گردش حسابهای صنعتی _ هزینه یابی نرمال)

هزینه یابی مرحله ای

سیستم هزینه یابی مرحله ای

موجودی کالای در جریان ساخت

معادل آحاد تکمیل شده

1)میانگین

2)FIFO

 

فهرست جداول

بهای تمام شده‌ی کالای فروش رفته

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1x13

(جدول شماره1)

شرکت تولیدی نمونه

هزینه‌های توزیع و فروش

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1x13

(جدول شماره2)

شرکت تولیدی نمونه

هزینه‌های اداری و تشکیلاتی

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1x13

(جدول شماره3)


دانلود با لینک مستقیم


پروژه حسابداری صنعتی. doc
1 2 3 4 5 ... 321 >>