X
تبلیغات
رایتل

رزفایل

جستجو

دربین هزاران فایل آماده دانلود فایل مورد نظر خود را جستجو کنید

نمونه نقد پایان نامه رشته حقوق

اختصاصی از رزفایل نمونه نقد پایان نامه رشته حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نمونه نقد پایان نامه رشته حقوق


نمونه نقد پایان نامه رشته حقوق

 

 

 

 

 

 

 

نقد پایان نامه رشته حقوق در 13 صفحه و با فرمت pdf با عنوان: جرم کلاهبرداری و علل و عوامل آن


دانلود با لینک مستقیم


نمونه نقد پایان نامه رشته حقوق

وکالت افراز و تفکیک و دریافت پایان کار

اختصاصی از رزفایل وکالت افراز و تفکیک و دریافت پایان کار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

وکالت افراز و تفکیک و دریافت پایان کار


وکالت افراز و تفکیک و دریافت پایان کار

وکالت افراز و تفکیک و دریافت پایان کار

تعداد صفحات : یک صفحه


دانلود با لینک مستقیم


وکالت افراز و تفکیک و دریافت پایان کار

پایان نامه بررسی رابطه باورهای مذهبی با سلامت روان 2

اختصاصی از رزفایل پایان نامه بررسی رابطه باورهای مذهبی با سلامت روان 2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه بررسی رابطه باورهای مذهبی با سلامت روان 2


پایان نامه بررسی رابطه باورهای مذهبی با سلامت روان 2

 

تعداد صفحات : 124 صفحه با فونت استانداد لوتوس 

 

این مقاله بسیار کامل و دقیق می باشد 

 

 

 

 

این پایان نامه دارای :

صفحه اول

چکیده

فهرست

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

اهداف تحقیق

سؤال‌ پژوهش

فرضیه های پژوهش 

متغیرهای تحقیق

ابزار ‌گردآوری داده ها با ذکر روایی و پایایی

پرسشنامه هویت دینی

پرسشنامه سلامت عمومی

جامعه آماری پژوهش

نمونه وروش نمونه گیری

تعریف نظری و عملیاتی متغیرها

پیشینه نظری پژوهش

 ابزار گردآوری داده ها

پیشنهاد های پژوهش

محدودیت های پژوهش

منابع

پیوست


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه بررسی رابطه باورهای مذهبی با سلامت روان 2

پروژه بررسی رابطة تحقیق و پژوهش و افزایش انگیزه و پیشرفت. doc

اختصاصی از رزفایل پروژه بررسی رابطة تحقیق و پژوهش و افزایش انگیزه و پیشرفت. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی رابطة تحقیق و پژوهش و افزایش انگیزه و پیشرفت. doc


پروژه بررسی رابطة تحقیق و پژوهش و افزایش انگیزه و پیشرفت. doc

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 100 صفحه

 

چکیده:

ماهیت آموزش عالی که هدف های آن در مؤسساتی سازمان یافته و متشکل از گروهی طالب علم به نام دانشگاه به ثمر می رسد که چیزی جستجوی حقیقت و دانش نو و همچنین کشف روابط این دو با کل زندگی واقعی نیست. این حقیقت را می توان به سادگی قبول کرد که توسعه و پیشرفت سریع علمی صرفاً مرهون و مدیون بکار بردن روش های دقیق و صحیح علمی بوده است همچنانکه ادعا شده است که «به ازای هر یک ریال سرمایه گذاریب تحقیقاتی، می توان به طور متوسط 30 ریال برداشت کرد» شاید همین نکته برای بیان اهمیت کافی باشد .

هدف پژوهش که بررسی رابطه ی انجام تحقیق و پژوهش و افزایش انگیزه و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز سبزوار در نیمسال اول سال تحصیلی 87- 86 است که فرضیات آن شامل :

بیان انجام فعالیت های پژوهشی و تحقیقی در دانشجویان و افزایش انگیزه ی آن ها رابطه دارد .

بین افزایش فعالیت های پژوهشی و تحقیقی در دانشجویان و پیشرفت تحصیلی   آن ها رابطه دارد .

بین انجام فعالیت ههای پژوهشی و تحقیقی و علاقه مندی دانشجویان به ادامه ی تحصیلات در دوره های بالاتر رابطه وجود دارد .

بین انجام فعالیت های پژوهشی و یادگیری بهتر و پایدارتر موضوع درسی مرتبط با تحقیق رابطه وجود دارد .

بین انجام فعالیت های پژوهشی در دانشجویان و افزایش دانش و تخصص آن ها رابطه دارد .

بین انجام تحقیق و پژوهش و افزایش بازده در شغل آینده ی دانشجویان رابطه دارد .

بین انجام تحقیق و پژوهش و علاقه مندی بیشتر دانشجویان به رشته ی تحصیلی شان رابطه وجود دارد. و متغیر مستقل آن تحقیق و پژوهش در دانشگاه پیام نور مرکز سبزوار می باشد .

بعد از آن به تعریف مفاهیم ، اهمیت و بیان مسئله ، بیان اهداف در پژوهش پرداخته شد.

در فصل دوم گفته شد که جستجو برای پیدا کردن مجهولات از همان آغاز پیدایش انسان صورت گرفته است ، بعد تاریخچه ی تحقیق در ایران و ویژگی های تحقیق از نظر تاک من و جان بست بیان شد ، در آخر در مورد تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع مطالبی گفته شد .

روش تحقیقی که در این پژوهش استفاده شده است روش تحقیق پیمایشی و زمینه یابی است که هدف آن شناسایی رفتارها و انگیزه آن ها در بین افراد جامعه است . همچنین از نوع کاربردی است که از نتایج آن برای بهتر گذراندن تحقیق می توان استفاده نمود و نیز از روش مقایسه ای و فی 2 استفاده شده است. جامعه ی آماری کلیه دانشجویان (دختر و پسر) دانشگاه پیام نور مرکز سبزوار در سال تحصیلی 87 – 86 مشغول به تحصیل می باشند  است که جامعه ی آماری (6553) نفر می باشند . روش نمونه گیری تصادفی است که 60 نفر بعنوان نمونه انتخاب گردید . روش جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی و با استفاده از پرسشنامه ی خود ساخته می باشد که استاد راهنما آن را تأیید   نموده اند . در این پرسشنامه از مقیاس لایکرت استفاده شد که شامل 20 سؤال دارای 5 گزینه ( کاملاً موافق ، موافق ، تا حدودی ، مخالف ، کاملاً مخالف ) می باشد.

روایی محتوایی پژوهش بعد از بررسی پرسشنامه ی خود ساخته توسط استاد راهنما مورد تأیید واقع شده برای پایایی تحقیق از فرمول ضریب همبستگی آلفای کرونباخ استفاده گردید که عدد به دست آمده (71/0) می باشد در نتیجه سؤالات از همبستگی مثبت برخوردارند و در فصل چهارم با استفاده از فرمول فی 2 فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار گرفت که هر فرضیه جزئی چون عدد به دست آمده از آن ها به ترتیب : فرضیه اول (5/241) ، فرضیه دوم (5/229) ، فرضیه سوم (5/306) ، فرضیه چهارم (273) ، فرضیه پنجم (253) می باشد که با درجه ی آزادی 4 از عدد جدول 28/13 با ضریب خطای 01/0 بیشتر است بنابراین هر 5 فرضیه ی تحقیق تأیید گردید و فرضیات صفر رد شد.

بعد از آن میانگین (77) ، واریانس (5/64) و انحراف استاندارد (8) بدست آمده و در آخر به بررسی تک تک سؤالات پرداخته و برای هر کدام نموداری رسم گردید.

 

مقدمه:

پژوهش و کنجکاوی از تمایلات طبیعی بشر است و میل به شناخت و ارضاء این حس موجب دست یافتن به مجهولات زیاری شده است ، و به همین دلیل بشر در قرن حاضر به پیشرفت های چشمگیری در تمامی زمینه های علمی دست یافته است . اصول و قوانین علمی عمدتاً حاصل پژوهش های قرن اخیر دانشمندانی است که روش های علمی را به کار گرفته و پژوهش های ارزنده ای انجام داده اند .

چنانکه اندکی دقیق تر بیندیشیم متوجه می شویم که رمز توسعه و پیشرفت دنیای غرب استفاده از پژوهش و بررسی های هستند و دقیق بوده است.

از سوی دیگر تتبع و پژوهش در عصر امروز بیش از هر زمان دیگر به شاخص اصلی تحرک دیرپای روابط اجتماعی بدل شده است .

پیش از ظهور عصر جدید ، پژوهش مداوم گروه نخبگان عموماً معطوف به مسائل ذهنی خود آنان بود . آن چه در عصر جدید پژوهش و تحقیق را به یک نهاد کارآمد اجتماعی بدل کرده است ، ارتباط یافتن آن با کار و پدیده ی تکنولوژی و صنعت است . اما در عنصری در خدمت کار فراتر می رود به طوری که جامعه ی مدرن امروز را دیگر بر محور نگاه قرن نوزدهمی کار تحلیل نمی کنند و دانش و تبادل اطلاعات شاخص عصر حاضر به شمار می رود .

به این ترتیب ، مطالعه ی وضعیت پژوهش و تحقیق در یک جامعه ، آشنایی با آن روی سکه میزان رشد و تحول نظام اجتماعی خواهد بود و در این راستا دانشگاه را می توان بعنوان سومین نهاد یا مؤسسه ی آموزشی تلقی کرد که از طریق فرایند همزیستی بین تدریس و پژوهش ، بوسیله ی خلق دانش نو به کمک پژوهش های گوناگون علمی قادر خواهند بود نیروی انسانی موجهی به جامعه تحویل بدهد . دانشگاه ها ناگریزند به مراکزی تبدیل شوند که همواره آموزش های مادام العمر ارائه دهند و چاره ای به جز رفع نیازهای آموزشی جامعه ی خویش نخواهند داشت . برای این منظور دانشگاه ها باید برای      فراهم سازی هر چه بیشتر منابع و امکانات و ایجاد بیشترین فرصت ها به اجبار بی چون و چرایی متصور شدند در بالاترین سطح آموزش به مثابه وظیفه ای که بر عهده ی سایر کارگزاران گذاشته شده است تا آن جا تلاش کنند که با مقاصد ، هدف ها ، صلاحیت ها و توانایی هایشان همخوانی پیدا کند .

 

فهرست مطالب:

سخن حکیمانه 

تقدیم 

تقدیر و تشکر 

چکیده پژوهش 

فصل اول : کلیات پژوهش 

مقدمه 

بیان مسئله 

اهیمت و ضرورت پژوهش 

اهداف پژوهش 

سؤالات پژوهش 

فرضیات پژوهش 

انواع متغیر 

تعریف مفاهیم و اصطلاحات اساسی 

خلاصه فصل اول 

فصل دوم : پیشینه ی تحقیق 

مقدمه 

تاریخچه ی تحقیق 

ارائه ی نظریات درباره تحقیق 

تحقیقات انجام شده 

ویژگی های تحقیق از نظر تاک من 

ویژگی های تحقیق از نظر جان بست 

پیشرفت تحصیلی و عوامل مربوط به آن 

خلاصه فصل دوم 

فصل سوم : روش تحقیق 

مقدمه 

روش تحقیق 

جامعه آماری 

حجم نمونه و روش نمونه گیری 

روش جمع آوری اطلاعات 

روایی 

روایی محتوایی 

روایی بیرونی 

پایایی 

ضریب آلفای کرونباخ 

ابراز جمع آوری اطلاعات 

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 

خلاصه فصل سوم 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهشی 

مقدمه 

تجزیه و تحلیل آماری 

بررسی سؤالات پرسشنامه 

بررسی فرضیات تحقیق 

خلاصه فصل چهارم 

فصل پنجم : خلاصه و نتیجه گیری 

خلاصه فصل اول 

خلاصه فصل دوم 

خلاصه فصل سوم 

خلاصه فصل چهارم 

تفسیر نتایج تحقیق 

پیشنهادات تحقیق 

موانع و تنگاناهای تحقیق 

منابع و مأخذ 

فهرست جداول و نمودارها

بررسی سؤال 1 

بررسی سؤال 2 

بررسی سؤال 3 

بررسی سؤال 4 

بررسی سؤال 5 

بررسی سؤال 6 

بررسی سؤال 7 

بررسی سؤال 8 

بررسی سؤال 9 

بررسی سؤال 10 

بررسی سؤال 11 

بررسی سؤال 12 

بررسی سؤال 13 

بررسی سؤال 14 

بررسی سؤال 15 

بررسی سؤال 16 

بررسی سؤال 17 

بررسی سؤال 18 

بررسی سؤال 19 

بررسی سؤال 20 

 

منابع ومأخذ:

  1. پاشا شریفی ، حسن ، شریفی ، نسترن ، روش های تحقیق در علوم رفتاری ، 1383 انتشارات سخن .
  2. پروژه تحقیقاتی ، بررسی رابطه ی بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دوره ی راهنمایی شهر سبزوار در سال 3. 3. تحصیلی 84 – 83 ، مریم طبسی ، آبان 83 .
  3. جان بست ، روش های تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری ، 1381 ، انتشارات رشد .
  4. حافظ نیا، محمد رضا ، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی ، 1382 ، انتشارات سمت .
  5. دفترچه دانشپذیری دوره کارشناسی فراگیر .

7 .دلاور ، علی ، روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی ، 1383 ، انتشارات دانشگاه پیام نور .

  1. دلاور ، علی ، روش های آماری در علوم تربیتی و روان شناسی ، 1383 ، انتشارات پیام نور .
  2. ستاری ، جایگاه پژوهش در ایران ، 1371 ، انتشارات آگاه .

فرهنگ معین .

10- قاسمی پور ، اقبال ، راهنمای عملی پژوهش در عمل ، 1381 ، انتشارات پژوهشکده تعلیم و تربیت .

11- سیف ، علی اکبر ، اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی ، 1384 ، نشر دوران

12- مضطرزاده ، تحقیق و پژوهش ، 1375 ، انتشارات آگاه .

13- مکنون ، مجله علمی و کاربردی پژوهش در علم و صنعت ، 1374 ، انتشارات دانشگاه صنعتی شریف .

14- ملکی ،  مجله ی پژوهش و صنعت ، 1373 .

15- نادری ، عزت الله ، سیف نراقی ، مریم ، روش های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی ، 1372 ، انتشارات دفتر تحقیقات و انتشارات .

16- ورهرام ، فصلنامه ی سیاست علمی و پژوهشی ، 1373 .

17- لاریجانی ، ف ، مروری بر تحقیق و پژوهش ، 1375 ، انتشارات مجله رهیافت .


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی رابطة تحقیق و پژوهش و افزایش انگیزه و پیشرفت. doc

بخشنامه های مرتبط با انتقال اجرائی تا پایان سال 1394

اختصاصی از رزفایل بخشنامه های مرتبط با انتقال اجرائی تا پایان سال 1394 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشنامه های مرتبط با انتقال اجرائی تا پایان سال 1394


بخشنامه های مرتبط با انتقال اجرائی تا پایان سال 1394

بخشنامه های مرتبط با انتقال اجرائی تا پایان سال 1394


دانلود با لینک مستقیم


بخشنامه های مرتبط با انتقال اجرائی تا پایان سال 1394
1 2 3 4 5 ... 307 >>