X
تبلیغات
رایتل

رزفایل

جستجو

دربین هزاران فایل آماده دانلود فایل مورد نظر خود را جستجو کنید

نمونه سوالات مخابرات دیجیتال (ورودی 93 وبعد) پیام نور کد درس : 1319171

نمونه سوالات آنتن پیام نور کد درس : 1319066

اختصاصی از رزفایل نمونه سوالات آنتن پیام نور کد درس : 1319066 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نمونه سوالات آنتن پیام نور کد درس : 1319066


نمونه سوالات آنتن پیام نور  کد درس :  1319066
 • نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 95-94  (با جواب تشریحی)
 • نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 94-93  (با جواب تشریحی)

 


دانلود با لینک مستقیم


نمونه سوالات آنتن پیام نور کد درس : 1319066

دانلود آزمایشات عمران 17 ص

اختصاصی از رزفایل دانلود آزمایشات عمران 17 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

 

نام آزمایش : نمونه برداری از ماسه و شن ـ تعین درصد رطوبت کل

قبل از اینکه روی ماسه و شن آزمایش به عمل آید (مثلاً آزمایش دانه بندی ، آزمایش تعین وزن مخصوص فضایی و غیره) باید نمونه أی تهیه شود که نماینده آن ماسه و شن باشد ، بدین منظور از نقاط مختلف ماسه و شن به مقدار مساوی برداشته و مخلوط نموده تا نمونه مورد نظر بدست آید.

لوازم مورد نیاز:

1ـ اون حرارتی

2ـ ترازوی 10 کیلویی

3ـ بیل

روش آزمایش

مطابق آزمایش

1ـ نمونه برداری شود

2ـ وزن نمونه مرطوب بر طبق مقادیر ذیل وزن شود.

400 گرم

برای ماسه با بزرگترین دانه

2 میلیمتر

2000 گرم

برای ماسه با بزرگترین دانه

8 میلیمتر

3500 گرم

برای ماسه و شن با بزرگترین دانه

16 میلیمتر

4000 گرم

برای ماسه و شن با بزرگترین دانه

32 میلیمتر

10000 گرم

برای ماسه و شن با بزرگترین دانه

63 میلیمتر

3ـ نمونه را در اون قرار داده و در درجه حرارت 105 درجه سانتیگراد به مدت 24 ساعت متوالی خشک نموده و سپس وزن آنرا تعین و یادداشت کنید.

4ـ نمونه را 24 ساعت متوالی دیگر در اون قرارداده و مجدداً در درجه حرارت 105درجه سانتیگراد خشک نموده و وزن کنید. این عمل را آنقدر ادامه دهید تا اختلاف وزن نمونه در دو دفعه متوالی از یک دهم وزن نمونه تجاوز ننماید.

5ـ صبر کنید تا نمونه حدود 30 درجه سانتیگراد خنک شود و وزن آنرا تعین کنید. W2

6ـ رطوبت کل را از رابطه ذیل بدست آورید.

رطوبت کل به درصد

لوازم مورد نیاز :

1ـ ظروف 10 لیتری با سرپوش

2ـ بیل

3ـ ترازوی 50 کیلویی

4ـ دستگاه قسمت کننده

روش آزمایش:

1ـ نمونه ها در مواقع بار و یا تخلیه کامیونها باید تهیه شوند. باید توجه داشت که پس از تخلیه دانه های درشت در زیر و دانه های ریز در بالا یا وسط قرار می گیرند. بنابراین از نقاط مختلف به مقدار مساوی برداشته و مخلوط نموده تا مقادیر ذیل به دست آیند.

40 تا 50 کیلوگرم برای

ماسه با بزرگترین دانه

2 میلیمتر

80 تا 100 کیلوگرم برای

ماسه با بزرگترین دانه

8 میلیمتر

130 تا 150 کیلوگرم برای

ماسه و شن با بزرگترین دانه

32 میلیمتر

160 تا 200 کیلوگرم برای

ماسه و شن با بزرگترین دانه

63 میلیمتر

2ـ نمونه های فوق را بوسیله دستگاه قسمت کننده آنقدر تقسیم کنید تا مقادیر ذیل بدست آیند.

10 کیلوگرم برای

ماسه با بزرگترین دانه

2 میلیمتر

20 کیلوگرم برای

ماسه با بزرگترین دانه

8 میلیمتر

30 کیلوگرم برای

ماسه و شن با بزرگترین دانه

32 میلیمتر

40 کیلوگرم برای

ماسه و شن با بزرگترین دانه

63 میلیمتر

3ـ نمونه های اخیر را در ظروف مخصوص ریخته و شماره گذاری نموده تا در آزمایشهای بعد مورد استفاده قرار گیرد.

نام آزمایش : به دست آوردن وزن مخصوص انبوهی مصالح سنگی و سیمان

هدف : جهت تبدیل نسبت های وزنی حاصل از آزمایش دانه بندی در آزمایشگاه به نسبت های حجمی در کارگاه نیاز به وزن مخصوص انبوهی مواد متشکله بتن داریم.

لوازم مورد نیاز:

1ـ ظرف 10 لیتری استاندارد

2ـ ترازو با دقت 1/0 گرم

3ـ خط کش فلزی

4ـ بیل

5ـ سینی

روش آزمایش :

24 ساعت قبل از شروع آزمایش مقدار 20 کیلوگرم ماسه ، نخودی ، بادامی و سیمان را به طور جداگانه داخل سینی ها در محیط آزمایشگاه قرارداده تا اینکه رطوبت سطحی آنها خشک گردد.

ابتدا ظرف مورد آزمایش را وزن می کنیم W1 ، سپس جهت حصول اطمینان حجم آن را نیز کنترل می کنیم . ظرف را از یک نمونه از مصالح سنگی پر می کنیم به طوری که از لبه ظرف لبریز گردد ، سپس با خط کش فلزی مماس بر سطح ظرف می کشیم تا مصالح اضافه از روی ظرف پاک گردد. در این حالت باید مصالح تمام حجم ظرف را پر کرده باشد. باید دقت کرد و از فشردن مصالح در داخل ظرف خودداری کرد. ظرف را وزن می کنیم. W2 و از کم کردن آنها وزن خالص مصالح را بدست می آوریم. W=W2 – W1

وزن مخصوص انبوهی را از رابطه روبرو بدست می آوریم .

مصالح داخل ظرف را با نمونه داخل سینی مخلوط کرده و جهت دقت بیشتر در آزمایش جمعاً 3 مرتبه آزمایش را انجام می دهیم و از اعداد بدست آمده میانگین را بدست می آوریم.

این آزمایش را برای تمام مصالح انجام می دهیم و اعداد بدست آمده را در جدول مربوطه می نویسیم.

نام آزمایش : دانه بندی (بهترین نسبت شن و ماسه)

هدف: دست رسی به مخلوطی از شن و ماسه که به ازاء آن نسبتهای معین ، مخلوط دارای حداقل فضای خالی باشد.

لوازم مورد نیاز:

1ـ ظرف 10 لیتری استاندارد

2ـ ترازو با دقت 1/0 گرم

3ـ خط کش فلزی

4ـ بیل

5ـ سینی

روش آزمایش : 24 ساعت قبل از شروع آزمایش مقدار 35 کیلوگرم ماسه و شن (نخودی ـ بادامی) را به طور


دانلود با لینک مستقیم


دانلود آزمایشات عمران 17 ص

نمونه سوالات مقدمه ای بر مهندسی پزشکی زیستی پیام نور کد درس : 1318017

اختصاصی از رزفایل نمونه سوالات مقدمه ای بر مهندسی پزشکی زیستی پیام نور کد درس : 1318017 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نمونه سوالات مقدمه ای بر مهندسی پزشکی زیستی پیام نور کد درس : 1318017


نمونه سوالات مقدمه ای بر مهندسی پزشکی زیستی پیام نور  کد درس :  1318017
 • نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 95-94  (با جواب تستی)
 • نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان 94  (با جواب تستی و تشریحی)
 • نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 94-93  (با جواب تستی)
 • نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان 93  

 


دانلود با لینک مستقیم


نمونه سوالات مقدمه ای بر مهندسی پزشکی زیستی پیام نور کد درس : 1318017

نمونه سوالات تکنیک پالس پیام نور کد درس : 1319081

اختصاصی از رزفایل نمونه سوالات تکنیک پالس پیام نور کد درس : 1319081 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نمونه سوالات تکنیک پالس پیام نور کد درس : 1319081


نمونه سوالات تکنیک پالس پیام نور  کد درس : 1319081
 • نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 95-94  (با جواب تستی و تشریحی)
 • نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 94-93  (با جواب تستی و تشریحی)
 • نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان 93  

 


دانلود با لینک مستقیم


نمونه سوالات تکنیک پالس پیام نور کد درس : 1319081
1 2 3 4 5 ... 143 >>