X
تبلیغات
رایتل

رزفایل

جستجو

دربین هزاران فایل آماده دانلود فایل مورد نظر خود را جستجو کنید

پروژه اصول طراحی واسط کاربرگرافیکی. doc

اختصاصی از رزفایل پروژه اصول طراحی واسط کاربرگرافیکی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه اصول طراحی واسط کاربرگرافیکی. doc


پروژه اصول طراحی واسط کاربرگرافیکی. doc

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 100 صفحه

 

مقدمه:

طراحی سیستم کامپیوتری،طیفی از فعالیتها را ، از طراحی سخت افزار تا طراحی واسط کاربر ، در بر می گیرد. گر چه متخصصین برای طراحی سخت افزار به کار گرفته می شوند ، ولی اغلب سازمانها متخصصین واسط کاربر را در اختیار ندارند. بنابراین مهندسین نرم افزار باید مسئولیت طراحی واسط کاربر را به عهده گیرند متخصصین عوامل انسانی به این امر کمک می کنند.

طراحی خوب واسط کاربر در موفقیت سیستم نقش مهمی دارند. واسطی که استفاده از آن دشوار باشد ، منجر به خطاهای سطح بالایی از کاربر می شود. در بدترین حالت ،کاربران نمی توانند از سیستم استفاده کنند. اگر اطلاعات به شکل نادرستی ارائه شوند ، کاربران معنای آن را نمی فهمند. ممکن است دنباله ای از فعالیت ها را آغاز کنند که منجر به خرابی داده وسیستم شوند.

در گذشته ،واسط های کاربر ، متنی یا فرمی بودند. تقریبا" تمام کاربران یک PC در اختیار دارند. این ها واسط گرافیکی دارند که از نمایشگررنگی با دقت بالا پشتیبانی می کنند و از طریق موس و صفحه کلید کار می کنند. گرچه واسط های متنی هنوز رواج دارند ، کاربران انتظار دارند که سیستم های واسط گرافیکی GUL داشته باشند

 

فهرست مطالب:

مقدمه

اصول طراحی واسط کاربرگرافیکی

امتیازات GUL عبارتند از

اصول طراحی واسط کاربر

تعامل کاربر:

نمایش اطلاعات

پشتیبانی کاربر

طراحی سیستم کمکی

مستندات کاربر

ارزیابی واسط

نکات کلیدی

ابزارهای پیاده سازی

گذشته، حال و آینده ابزارهای نرم افزارسازی واسط کاربر

مقدمه

بعد نمای تاریخی

تحقیقهایی که در این زمینه انجام شده

زبانهای نوشتاری:

بحث در زمینه موضوعات

احتمالات و تصورات آینده

تبدیل رایانه ها به یک کالا

فناوریهای سه بعدی:

برنامه سازی، مشتری پسند سازی و دست نوشت کاربر پایانه ای

نتایج کسب شده

طراحی و ارزیابی واسط های کاربر هوشمند

خلاصه

واژه های کلیدی

مقدمه

موضوع آموزشی

معیارهای کاربرد پذیری

روشهای طراحی

ارزیابی

ساختار آموزشی

استاد

طراحی رابط کاربر هوشمند

واسط سازشگر کاربربر پایه یادگیری شخصی

واسط سازشگر کاربر

تکنیکهای محقق سازی

کشف رویدادها

روش رویداد پنجره

بسامد

ترکیب بازگشتی رویدادهای متعدد

روابط تلویحی

واژه یار شخصی

ارزیابی

کاربرد پذیری

خلاقیت

واسطهای هوشمند کاربر برای سیستمهای مبتنی بر وب

خلاصه

مقدمه

ارائه دانش

پیکره بندی کاربر پسند

هدایت فرآیند پیکره بندی

توضیحات

نتیجه گیری

واسط هوشمند کاربر بر پایه کنترل گفتگوی چند وجهی برای سیستمهای

شنیداری-دیداری

خلاصه

مقدمه

مفهوم در پسِ واسط هوشمند کاربر

عوامل فنی

فناوری بازشناسی گفتار

فناوری گفتار سازی

پردازش بازشناسی تصویر صورت

فناوری برنامه پیشنهادی با تجزیه تاریخچه نمایش دهی گذشته

سکوی گفتگوی چند وجهی

تولید آزمون

نتایج بدست آمده

راهنمای وب- اِلایف: یک واسط هوشمند کاربر برای جهت یابی سایت وب

خلاصه

مقدمه

چکیده ای از راهنمای وب-الایف

ساده سازی جهت یابی وب سایت

جزئیات فنی راهنمای وب-الایف

راهنمای وب-الایف

راهنمای وب-الایف نوع0/2

منابع و مآخذ

 

فهرست اشکال:

شکل 2

شکل 3

شکل4

شکل 7

 

منابع ومأخذ:

منبع فارسی:

مهندسی نرم افزار / مولف: یان سامرویل /  مترجم: مهندس عین الله جعفر ﻨﮊاد قمی / ویراست ششم ٬ سال 2001 / چاپ اول ٬ تابستان 1381 / ناشر: انتشارات رایانه.

 

منابع انگلیسی:

REFERENCES

[1]BIER,E.A.,STONE,M.C.,PIER, K., BUXTON, W., AND DEROSE,

D. 1993. Toolglass and magic

lenses: The see-through interface. In Proceedings of the ACM Conference on Computer

Graphics (SIGGRAPH ’93, Anaheim, CA, Aug. 1–6, 1993), M. C. Whitton, Ed. ACM Press,

New York, NY, 73–80.

[2]BORNING, A. 1981. The programming langauge aspects of ThingLab, a constraint-oriented

simulation laboratory. ACM Trans. Program. Lang. Syst. 3, 4 (Oct.), 353–387.

[3]BUXTON, W., LAMB,M.R.,SHERMAN, D., AND SMITH, K. C. 1983. Towards a comprehensive

user interface management system. In Proceedings of the ACM Conference on Computer

Graphics (SIGGRAPH ’83, Detroit, MI, July25–29), P. Tanner, Ed. ACM, New York, NY,

35–42.

[4]DEY,A.K.,ABOWD,G.D.,AND WOOD, A. 1998. CyberDesk: A framework for providing

self-integrating context-aware services. In Proceedings of the 1998 international conference

on Intelligent User Interfaces (IUI ’98, San Francisco, CA, Jan. 6–9, 1998), L. G. Terveen, P.

Johnson, and J. Mark, Eds. ACM Press, New York, NY, 47–54.

[5]ENGELBART,D.C.AND ENGLISH, W. K. 1988. A research center for augmenting human

  1. In Computer-Supported Cooperative Work: A Book of Readings, I. Greif, Ed.

Morgan Kaufmann Publishers Inc., San Francisco, CA, 81–105. The original publication of

this item appeared in 1964.

[6]ENGLISH,W.K.,ENGELBART,D.C.,AND BERMAN, M. L. 1967. Display selection techniques for

text manipulation. IEEE Trans. Hum. Factors Elec. HFE-8,1.

[7]GREEN, M. 1985. The University of Alberta User Interface Management System. In

Proceedings of the ACM Conference on Computer Graphics (SIGGRAPH ’85, San Francisco,

CA), ACM, New York, NY, 205–213.

[8]HAARTSEN, J., NAGHSHINEH, B., INOUYE, J., JOERESSEN, O., AND ALLEN, W. 1998. Bluetooth:

Vision, goals, and architecture. Mobile Comput. Commun. Rev. 2,4,38–45.

[9]HAYES,P.J.,SZEKELY,P.A.,AND LERNER, R. A. 1985. Design alternatives for user interface

management systems based on experience with COUSIN. In Proceedings of the ACM

Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI ’85, San Francisco, CA, Apr.

14–18), ACM, New York, NY, 169–175.

[10]HENDERSON,D.A.,JR. 1986. The Trillium user interface design environment. In Proceedings

of the ACM Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI ’86, Boston, MA, Apr.

13–17), M. Mantei and P. Orbeton, Eds. ACM Press, New York, NY, 221–227.

[11]HENDERSON,D.A.AND CARD, S. 1986. Rooms: The use of multiple virtual workspaces to

reduce space contention in a window-based graphical user interface. ACM Trans. Graph. 5,

(July 1986), 211–243.

[12]HILL, R. D. 1986. Supporting concurrency, communication, and synchronization in humancomputer

interaction—the Sassafras UIMS. ACM Trans. Graph. 5, 3 (July 1986), 179–210.

[13]HILL,R.D.,BRINCK, T., ROHALL,S.L.,PATTERSON,J.F.,AND WILNER, W. 1994. The

Rendezvous architecture and language for constructing multiuser applications. ACM Trans.

Hum. Interact. 1, 2 (June 1994), 81–125.

[14]HUDSON,S.E.AND KING, R. 1986. A generator of direct manipulation office systems. ACM

Inf. Syst. 4, 2 (Apr. 1986), 132–163.

[15]HUDSON,S.E.AND SMITH, I. 1997. Supporting dynamic downloadable appearances in an

extensible user interface toolkit. In Proceedings of the 10th Annual ACM Symposium on

User Interface Software and Technology (UIST ’97, Banff, Alberta, Canada, Oct. 14–17), G.

[16]Robertson and C. Schmandt, Eds. ACM Press, New York, NY, 159–168.

JACOB, R. J. K. 1986. A specification language for direct-manipulation user interfaces. ACM

Graph. 5, 4 (Oct. 1986), 283–317. http://www.eecs.tufts.edu/˜jacob/papers/tog.txt;

http://www.eecs.tufts.edu/˜jacob/papers/tog.ps.

[17]KASIK, D. J. 1982. A user interface management system. Comput. Graph. 16, 3, 99–106.

KAY, A. 1969. The reactive engine. Ph.D. Dissertation. Electrical Engineering and Computer

Science, University of Utah, UT.

[18]KIERAS,D.E.,WOOD,S.D.,ABOTEL, K., AND HORNOF, A. 1995. GLEAN: A computer-based tool

for rapid GOMS model usability evaluation of user interface designs. In Proceedings of the

8th ACM Symposium on User Interface and Software Technology (UIST ’95, Pittsburgh, PA,

Nov 14–17), G. Robertson, Ed. ACM Press, New York, NY, 91–100.

[19]KOVED,L.AND SHNEIDERMAN, B. 1986. Embedded menus: Selecting items in

Commun. ACM 29, 4 (Apr. 1986), 312–318.

[20]KRAMER, A. 1994. Translucent patches—dissolving windows. In Proceedings of the 7th

Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology (UIST ’94, Marina del

Rey, CA, Nov. 2–4), P. Szekely, Ed. ACM Press, New York, NY, 121–130.

[21]LASKY,M.S.,MCCRACKEN, H., AND BIELSKI, V. 1998. Just how helpful are handhelds?. CNN

9809, 09 (Sept 9).

LUTZ, M. 1996. Programming Python. O’Reilly & Associates, Inc., Sebastopol, CA.

[22]MCCORMACK,J.AND ASENTE, P. 1988. An overview of the X toolkit. In Proceedings of the ACM

SIGGRAPH Symposium on User Interface Software and Technology (UIST ’88, Banff,

Alberta, Canada), ACM, New York, NY, 46–55.

[23]MEYER, B., SIT,R.A.,SPAULDING,V.A.,MEAD,S.E.,AND WALKER, N. 1997. Age group

differences in World Wide Web navigation. In Adjunct Proceedings of the ACM Conference

on Human Factors in Computing Systems, Extended Abstracts (CHI ’97, Atlanta, GA, Mar.

22–27), S. Permberton, Ed. ACM Press, New York, NY, 295–296.

[24]MYERS, B. A. 1995. User interface software tools. ACM Trans. Comput. Hum. Interact. 2,1

(Mar. 1995), 64–103.

[25]MYERS, B. A. 1998. A brief history of human-computer interaction technology. interactions 5,

2, 44–54.

[26]MYERS,B.A.,GIUSE,D.A.,DANNENBERG,R.B.,KOSBIE,D.S.,PERVIN, E., MICKISH, A., ZANDEN,

V., AND MARCHAL, P. 1990. Garnet: Comprehensive support for graphical, highly

interactive user interfaces. IEEE Computer 23, 11 (Nov. 1990), 71–85.

[27]MYERS,B.A.,SMITH,D.C.,AND HORN, B. 1992. Report of the “End-User Programming”

working group. In Languages for Developing User Interfaces, B. A. [28]Myers, Ed. A. K. Peters,

, Wellesley, MA, 343–366.

[29]MYERS, B., HOLLAN, J., CRUZ, I., BRYSON, S., BULTERMAN, D., CATARCI, T., CITRIN, W., GLINERT,

, GRUDIN, J., AND IOANNIDIS, Y. 1996. Strategic directions in human-computer

ACM Comput. Surv. 28, 4, 794–809. Also available via http://www.cs.cmu.edu/

˜bam/nsfworkshop/hcireport.html.

[30]MYERS,B.A.,MCDANIEL,R.G.,MILLER,R.C.,FERRENCY,A.S.,FAULRING, A., KYLE,B.D.,

MICKISH, A., KLIMOVITSKI, A., AND DOANE, P. 1997. The Amulet environment: New models

for effective user interface software development. IEEE Trans. Softw. Eng. 23, 6, 347–365.

[31]MYERS,B.A.,STIEL, H., AND GARGIULO, R. 1998. Collaboration using multiple PDAs connected

to a PC. In Proceedings of the 1998 ACM Conference on Computer-Supported Cooperative

Work (CSCW ’98, Seattle, WA, Nov. 14–18), S. Poltrock and J. Grudin, Eds. ACM Press,New York, NY, 285–294.

[32]NEWMAN, W. M. 1968. A system for interactive graphical programming. In Proceedings of the

Spring Joint Computer Conference, AFIPS Press, Arlington, VA, 47–54.

[33]NIELSEN, J. 1993. Usability Engineering. Academic Press Prof., Inc., San Diego, CA.

[34]NIELSEN, J. 1995. Multimedia and Hypertext: The Internet and Beyond. Academic Press Prof.,

, San Diego, CA.

[35]OLSEN, D. R. 1986. MIKE: The menu interaction kontrol environment. ACM Trans. Graph. 5,

(Oct. 1986), 318–344.

[36]OLSEN,D.R.,JR. AND DEMPSEY, E. P. 1983. Syngraph: A graphical user interface

In Proceedings of the ACM Conference on Computer Graphics (SIGGRAPH ’83,

Detroit, MI, July25–29), P. Tanner, Ed. ACM, New York, NY, 43–50.

[37]OLSEN,D.R.AND HALVERSEN, B. W. 1988. Interface usage measurements in a user interface

management system. In Proceedings of the ACM SIGGRAPH Symposium on User Interface

Software (UIST ’88, Alberta, Canada, Oct. 17-19, 1988), M. Green, Ed. ACM Press, New

York, NY, 102–108.

[38]OLSEN,D.R.,JR., FOLEY, J., HUDSON, S., MILLER, J., AND MYERS, B. 1993. Research directions

for user interface software tools. Behav. Inf. Tech. 12, 2, 80–97.

[39]OUSTERHOUT, J. K. 1991. An X11 toolkit based on the Tcl language. In Proceedings on 1991

Winter USENIX Conference, USENIX Assoc., Berkeley, CA, 105–115.

[40]PALAY,A.J.,HANSEN, W., KAZAR, M., SHERMAN, M., WADLOW, M., NEUENDORFFER, T., STERN, Z.,

BADER, M., AND PETERS, T. 1988. The Andrew toolkit: An overview. In Proceedings on

Winter 1988 Usenix Technical Conference, USENIX Assoc., Berkeley, CA, 9–21.

[41]PAUSCH, R., CONWAY, M., AND DELINE, R. 1992. Lessons learned from SUIT, the simple user

interface toolkit. ACM Trans. Inf. Syst. 10, 4 (Oct.), 320–344.

[42]PAUSCH, R., BURNETTE, T., CAPEHART, A., CONWAY, M., COSGROVE, D., DELINE, R., DURBIN, J.,

GOSSWEILER, R., VIOGA, S., AND WHITE, J. 1995. Alice: A rapid prototying system for 3D

IEEE Comput. Graph. Appl. 15, 3 (May), 8–11.

[43]PIER,K.AND LANDAY, J. 1992. Issues for location-independent interfaces. Tech. Rep.

ISTL92-4. Xerox PARC, Palo Alto, CA. Available at http://www.cs.berkeley.edu/˜landay/

research/publications/LII.ps.

ROSE,C.AND HACKER, B. 1986. Inside Macintosh. Addison-Wesley Longman Publ. Co., Inc.,

Reading, MA.

[44]ROSEMAN,M.AND GREENBERG, S. 1996. Building real-time groupware with GroupKit, a

groupware toolkit. ACM Trans. Comput. Hum. Interact. 3, 1, 66–106.

[45]ROSENBERG, J., ASENTE, P., LINTON, M., AND PALAY, A. 1990. X toolkits: The lessons

In Proceedings of the 3rd Annual ACM SIGGRAPH Symposium on User Interface

Software and Technology (UIST ’90, Snowbird, UT, Oct. 3–5, 1990), S. E. Hudson, Ed. ACM

Press, New York, NY, 108–111.

[46]ROSENTHAL, D. S. H. 1987. A simple X11 client program, or, how hard can it really be to write

“Hello World”. In Proceedings of USENIX, USENIX Assoc., Berkeley, CA, 229–233.

[47]RUBINE, D. 1991. Specifying gestures by example. SIGGRAPH Comput. Graph. 25, 4 (July

1991), 329–337.

[48]SCHULERT,A.J.,ROGERS,G.T.,AND HAMILTON, J. A. 1985. ADM-A dialogue manager. In

Proceedings of the ACM Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI ’85, San

Francisco, CA, Apr. 14–18), ACM, New York, NY, 177–183.

[49]SHNEIDERMAN, B. 1983. Direct manipulation: A step beyond programming languages. IEEE

Computer 16, 8, 57–69.

[50]STREITZ,N.A.,GEIßLER, J., HOLMER, T., KONOMI,S.I.,MÜLLER-TOMFELDE, C., REISCHL, W.,

REXROTH, P., SEITZ, P., AND STEINMETZ, R. 1999. i-Land: An interactive landscape for

creativity and innovation. In Proceedings of the ACM Conference on Human Factors in

Computing Systems (CHI ’99, Pittsburgh, PA, May), ACM Press, New York, NY, 120–127.

[51]SUHM, B., MYERS, B., AND WAIBEL, A. 1996. Designing interactive error recovery methods for

speech interfaces. In Proceedings of the CHI’96 Workshop on Designing the User Interface

for Speech Recognition Applications, ACM Press, New York, NY.

[52]SUKAVIRIYA,P.N.,FOLEY,J.D.,AND GRIFFITH, T. 1993. A second generation user interface

design environment: The model and the runtime architecture. In Proceedings of the ACM

Conference on Human Factors in Computing (INTERCHI ’93, Amsterdam, The Netherlands,

24–29), S. Ashlund, A. Henderson, E. Hollnagel, K. Mullet, and T. White, Eds. ACM

Press, New York, NY, 375–382.

[53]SUTHERLAND, I. E. 1963. Sketchpad: A man-machine graphical communication system. In

AFIPS Conference Proceedings, 329–346.

[54]SZEKELY, P., LUO, P., AND NECHES, R. 1993. Beyond interface builders: Model-based interface

In Proceedings of the ACM Conference on Human Factors in Computing (INTERCHI

’93, Amsterdam, The Netherlands, Apr. 24–29), S. Ashlund, A. Henderson, E. Hollnagel, K.

Mullet, and T. White, Eds. ACM Press, New York, NY, 383–390.

[55]TEITELMAN, W. 1979. A display oriented programmer’s assistant. Int. J. Man-Mach. Stud. 11,

2, 157–187. Also Xerox PARC Technical Report CSL-77-3.

[56]TESLER, L. 1981. The Smalltalk environment. BYTE 6, 8, 90–147.

[57]THOMAS, J. J. 1983. Graphical input interaction techniques (GIIT) workshop summary. In

Proceedings of the ACM Conference on Computer Graphics (SIGGRAPH ’83, Detroit, MI,

July25–29), P. Tanner, Ed. ACM, New York, NY, 5–30.

TOBIAS, C. L. 1987. Computers and the elderly: A review of the literature and directions for

future research age research on skill acquisition. In Proceedings of the Human Factors

Society 31st Annual Meeting, 866–870.

[58]VANDER ZANDEN, B. T. 1989. Constraint grammars—A new model for specifying graphical

In Proceedings of the ACM Conference on Human Factors in Computing

Systems (CHI ’89, Austin, TX, Apr. 30–May 4), ACM, New York, NY, 325–330.

[59]VANDER ZANDEN,B.AND MYERS, B. A. 1990. Automatic, look-and-feel independent dialog

creation for graphical user interfaces. In Proceedings of the ACM Conference on Human

Factors in Computing Systems: Empowering People (CHI ’90, Seattle, WA, Apr. 1–5), J. C.

Chew and J. Whiteside, Eds. ACM Press, New York, NY, 27–34.

[60]WALL,L.AND SCHWARTZ, R. L. 1991. Programming Perl. 1st ed. O’Reilly & Associates, Inc.,

Sebastopol, CA.

[61]WASSERMAN,A.I.AND SHEWMAKE, D. T. 1982. Rapid prototyping of interactive information

SIGSOFT Softw. Eng. Notes 7, 5, 171–180.

[62]WEISER, M. 1993. Some computer science issues in ubiquitous computing. Commun. ACM 36,

7 (July), 75–84.

[63]WEISER,M.AND BROWN, J. S. 1996. The coming age of calm technology. Available via

http://www.ubiq.com/hypertext/weiser/acmfuture2endnote.htm.

[64]WIECHA, C., BENNETT, W., BOIES, S., GOULD, J., AND GREENE, S. 1990. ITS: A tool for rapidly

developing interactive applications. ACM Trans. Inf. Syst. 8, 3 (July), 204–236.

[65]WINOGRAD, T. 1998. A human-centered interaction architecture. Working paper for the

Interactive Workspaces Project. Stanford University, Stanford, CA. http://graphics.stanford.

EDU/projects/iwork/.

[66]WORDEN, A., WALKER, N., BHARAT, K., AND HUDSON, S. 1997. Making computers easier for

older adults to use: area cursors and sticky icons. In Proceedings of the ACM Conference on

Human Factors in Computing Systems (CHI ’97, Atlanta, GA, Mar. 22–27), S. Pemberton,

ACM Press, New York, NY, 266–271.

طراحی و ارز یابی واسط های کاربر هوشمند

REFERENCES

Benyon, David (1993) Adaptive Systems: A Solution

to Usability Problems, Journal of User Modelling and

User-Adapted Interaction, Khrwer, 3(l), pp. 1 -22.

Breuker, J. (ea.) (1990) EUROHELP: Developing Intelligent Help Systems, EC, Report on P280 ESPRlT

Project EUROHELP.

Horvitz, Eric (1997) Compelling Intelligent User Interfaces: How Much AI is Enough?, Position statement, Proc. of 1997 International Conference on Intelligent User Interfaces, ACM, Orlando, Florida, 1997.

Hock, K. (1997) Evaluating the Utility and Usability

of an Adaptive Hypermedia System, Proceedings of

1997 International Conference on lntelligent User Interfaces, ACM, Orlando, Florida, 1997.

Iutelligent User Interface’97, International Conference

on hrtelligent User Interfaces Hilton at Walt Disney

World Village, ACM, Orlando, Florida, 1997.

Roth, Emilie M., and Woods, David D. (1989). Cognitive Task Analysis: An Approach to Knowledge Acquisition for Iutelligent System Design, G. Guida and

Tasso (eds.) “Topics in Expert System Design”, Elsevier Science Publishers. B.V. (North-Holland),

Shneiderman, B. (1997) Direct Manipulation for Comprehensible, Predictable and Controllable User lntcrfaces, Proceedings of 1997 International Conference on

Intelligent User Interfaces, (eds.) Johanna Moore, Ernest Edmonds, and Angel Puerta, ACM, Orlando,

Florida, 1997.

Suchman, L. A. (1997) From Interactions to lntegrations, Proc. of Human-Computer Interaction

INTERACT’97, S. Howard, J. Hammond, and G.Liudegaard (eds.), Chapman & Hall.

واسط سازشگر کاربر بر پایه یادگیری شخصی

References

Mannila and H. Toivonen, “Discovering

Generalized Episodes Using Minimal Occurrences,”

2nd Int’l Conf. Knowledge Discovery

and Data Mining (KDD 96), AAAI

Press, 1996, pp. 189–194.

Liu and M.C. Desmarais, “A Method of

Learning Implication Networks from Empirical

Data: Algorithm and Monte-Carlo Simulation-

Based Validation,” IEEE Trans. Knowledge

and Data Eng., vol. 9, no. 6, Nov./Dec.

1997, pp. 990–1004.

C. Desmarais, D.A. Maluf, and J. Liu,

“User-Expertise Modeling with Empirically

Derived Probabilistic Implication Networks,”

Int’l J. User Modeling and User-Adapted

Interaction, vol. 5, nos. 3–4, 1996, pp.283–315.

واسط های هوشمند کاربر برای سیستم های مبتنی بر وب

دانلود با لینک مستقیم


پروژه اصول طراحی واسط کاربرگرافیکی. doc

تحقیق درباره طراحی

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره طراحی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 42

 

حال بهتر است مسئله تلفیق این سلسه کیفیت رنگ را با توجه به مقاصد هنری بررسی کنیم همانگونه که در فصل گذشته تشریح شد باید به دو هدف مهم دست یافت نخست اینکه رنگها باید متناسب با کار خاصی که برای آن تهیه می شوند مفهوم بیانی خاصی را انتقال دهند . دوم اینکه این رنگ ها باید به گونه ای به بیننده عرضه شوند که وحدت و انجام بصری را القاء کنند .

دستیابی به وحدت بصری برای تمامی کسانی که هنرهای تجسمی سروکار دارند ضرورت اساسی محسوب می شود .

طراح به گونه ای کیفیت بسوی فرم را به کار می بندد که اثر نهاییش حسی از وحدت و انسجام را در بیننده به وجود آورد .

منطق ، اصول طراحی

از نظر طراح ، فوم بصری ترکیبی از عناصر خاصی همچون خط ، شکل ، حجم بافت و کیفیات مشخصة رنگ است . این عوامل گوناگون فرم به عنوان عناصر فرم و عناصر طراحی معروف هستند .

از آنجا که هر یک از عوامل یک محرک بصری منحصر به فرد و مستقل را نشان می‌دهد و دارای قابلیت های گوناگون است لذا ضروری است که طرح جهت دستیابی به انتظام و وضوح بصری این متغیرها را دقیقاً تحت نظر داشته باشد چون تأثیر این عناصر مستقیماً توسط اندام حس بینایی دریافت می شود .

ضرورت طبقه بندی نظریة طراحی

شاید هنوز امید دستیابی به اصطلاح مشترک و مورد توافق همگان بسیار زود باشد ولی در حال حاضر نیاز به دسته بندی اصطلاحات آمر نه به صورت فلسفی کاملاً احساس می شود هر کوششی در جهت دسته بندی اصطلاحات باید حاصل ارزیابی صادقانه آن عواملی باشد که حضوری چشمگیر در اثر طراح دارد .

در ادامه توضیحاتی که ارائه شد که واکنش ها و رفتارهای سادة انسانی اعتبار اصول پیشنهادی را تأیید می کنند اساس معتبر و معقولی را برای پاسخگویی به نیازهای انتظام عناصر در نظریة طراحی فراهم می کنند .

اصول طراحی

در این مبحث به اصول طراحی می پردازیم

محدودیت :‌

پیش از همه باید اذعان کرد که هر گاه در برابر یک محرک بصری قرار می گیریم اندکی مبهوت می شویم . آشفتگی و بی نظمی حاصل از تنوعات بی حد و مرز نتیجه‌ای جز واکنش نا خوشایند حسی نخواهد داشت . تحمل و توان ما برای درک تنوعات محدود است . به بیان دیگر اگر قرار است واکنش حسی رضامندانه ای حاصل شود . باید برای میزان تنوع حد و حدودی قائل شد .

2) توازن

دومین نیاز انسان ریشه در واکنش حسی ما نسبت به یکنواختی دارد ما زود خسته و ملول و به سرعت از هر چیزی زده می شویم و هر گاه احساس یکنواختی کنیم ، نیاز به نوعی تنوع احساس می کنیم . نیاز داریم که نیروهای متضاد و مخالفی هم وجود داشته باشند این نیاز انسانی را در اصول طراحی توازن می نامیم .

3) تسلط

اگر از نظر بصری وجود عناصر متضادی که بنابه اصل توازن خواهم می شوند ضرورت دارد ولی تضاد بین نیروهای برابر نیز موجب تنش و درگیری شده لذا مانع حس وحدت می شود و از این رو جهت دستیابی به خشنودی حسی ضروری است که یکی از این نیروها تفوق و برتری پیدا کند . برای


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره طراحی

پاورپوینت درباره طراحی سیستم های آبیاری قطره ای

اختصاصی از رزفایل پاورپوینت درباره طراحی سیستم های آبیاری قطره ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 65 اسلاید


 قسمتی از متن .ppt : 

 

طراحی سیستم های آبیاری قطره ای

EU=100[1.0-(1.27/n)Cv]

EU : ضریب یکنواختی خروج آب

n : تعداد قطره چکانهایی که برای هر گیاه بکار می رود (در مورد قطره چکانهای نقطه ای و گیاهان دائم). برای قطره چکانهای خطی می بایست از دو مقدار زیر هر کدام بزرگتر بود انتخاب شود:

الف: فاصله بین گیاهان تقسیم بر همان طولی از لاترال که توسط کارخانه سازنده بعنوان یک قطره چکان برای محاسبه Cv بکار رفته است.

ب: یک

Cv : ضریب تغییرات دبی (تعیین بوسیله کارخانه)

qmin : حداقل دبی در قطره چکانها (لیتر بر ساعت)

qavg : میانگین دبی در قطره چکانها (لیتر بر ساعت)

qmin

qavg

یکنواختی قطره چکان: توازن بین دبی و نیاز آبی

ضریب یکنواختی کارخانه:

نوع قطره چکان

کنترل کیفیت ساخت

استاندارد انجمن مهندسان امریکا (ASAE)


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت درباره طراحی سیستم های آبیاری قطره ای

دانلود پاورپوینت جعبه رنگ برای طراحی فضای سبز

اختصاصی از رزفایل دانلود پاورپوینت جعبه رنگ برای طراحی فضای سبز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

 


 قسمتی از اسلاید پاورپوینت : 

 

تعداد اسلاید : 28 صفحه

گروه مهندسی فضای سبز عنوان تحقیق: جعبه رنگ برای طراحی فضای سبز هماهنگی ترکیب رنگها در طراحی فضای سبز، یک هنر طریف محسوب می‌شود، ترکیب دقیق رنگها – احتمالاً بیش از هر ویژگی در طراحی موجب می‌شود که تصویر کلی فضای سبز تا مدت زیادی در ذهن بیننده حفظ گردد. طراحان تأکید زیادی بر روی قاعده سازی و اصلاح ترکیبات رنگی مختلفی که در باغچه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند دارند با این وجود، اغلب از تئوری اصولی رنگها غافل می‌شوند ما فراموش می‌کنیم که کدام رنگها با یکدیگر تجانس بیشتری دارند و چگونه می‌توان از رنگها جهت خلق جلوه‌های ویژه بهره گرفت. حیات بخشیدن به یک باغچه در طول سال به تعداد رنگهایی که می توان در فضای موجود جای داد ارتباط ندارد بلکه بیشتر به نحوه ترکیب رنگهای مختلف جهت دستیابی به هماهنگی مطلوب وابسته است. نخست بهتر است مروری سریع بر اصول ترکیب رنگها داشته باشیم.
طیف رنگها از قرمز و نارنجی شروع شده و پیش از رسیدن به رنگ بنفش رنگهای زرد، سبز، آبی و نیلی را پشت سر میگذارد، طیف کامل معمولاً توسط یک دایره رنگین چرخان که در آن سه رنگ اصلی آبی، زرد و قرمز با فاصله یکسان نمایش داده می‌شود.
این رنگها بدین جهت اصلی خوانده می‌شوند که همه رنگهای دیگر از آنها ایجاد می‌شود.
رنگهای فرعی – نقاط حدفاصل رنگهای اصلی عبارتند از سبز، نارنجی و بنفش، رنگهای سوم بر اثر ترکیب رنگهای اصلی و فرعی به دست می‌آیند از قبیل قرمز – نارنجی با ترکیب رنگهای اصلی، فرعی و سوم، امکان ایجاد هزاران سایه حد وسط وجود دارد.
رنگهای اصلی را می‌توان به سادگی از یکدیگر تشخیص داد.
همین مطلب در مورد رنگهای ثانویه نیز صادق است اگر چه هنگامی که کنار یکدیگر نهاده می‌شوند، اختلافشان باز هم نامحسوستر می‌شود.
قرمز در نارنجی، و آبی در بنفش محو می‌شوند.
همین امر در مورد رنگهای سوم نیز صادق است.
برای مثال تشخیص رنگ کبود از بنفش کمرنگ نسبتاً دشوار است. طبق اکثر تعاریف، برگهای متضاد، مکمل یکدیگر تلقی می‌شوند.
با استفاده از یک دایره رنگین چرخان می‌توان با انتخاب رنگهای مقابل هم، زوجهای مکمل را تعیین نمود.
به همین جهت آبی مکمل نارنجی، قرمز مکمل سبز و زرد مکمل بنفش می‌باشد.
برای تعیین رنگهای سوم مکمل نیز می‌توان از همین روش بهره گرفت. معمولاً رنگهای مجاور در دایره رنگین چرخان، با یکدیگر هماهنگی ندارند.
برای دسته‌بندی رنگهای هماهنگ می‌توان چرخ رنگین را از وسط تقسیم کرد.
سایه‌های هماهنگ در قسمت سرد عبارتند از آبی، سبز و بنفش که رنگهای آرامش‌بخش و تسکین دهنده محسوب می‌شوند.
سایه‌های هماهنگ در قسمت گرم عبارتند از قرمز، نارنجی و زرد که معمولاً پرتحرک و هیجان‌امگیز تلقی می‌گردند.
در صورتی که یکی از رنگهای هماهنگ تند و دیگری ملایم باشد می‌توان بین آنها تضاد برقرار نمود. از طرف دیگر، رنگهایی که در اکثر مواقع با یکدیگر تضاد شدید دارند، اگر از لحاظ روشنی و تاریکی مثل هم باشند می‌توانند به صورت هماهنگ مورد استفاده قرار گیرند. معمولاً طراحان فضای سبز و باغبانان دریافته‌اند که در موارد کلی رنگهای هر نیمه از چرخ رنگین، کم و بیش با یکدیگر سازگاری دارند.
برای مثال رنگهای زرد Hemerocllis Lilio - asphodelus و یا Ranunculus Gramineus به خوبی با اکثر

  متن بالا فقط قسمتی از اسلاید پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل کامل را فورا دانلود نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

  • در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
  • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
  • در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  • هدف فروشگاه کمک به سیستم آموزشی و یادگیری ، علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 


  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »
دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت جعبه رنگ برای طراحی فضای سبز

دانلود طراحی در و پنجره برای کاهش اتلاف انرژی 16 ص

اختصاصی از رزفایل دانلود طراحی در و پنجره برای کاهش اتلاف انرژی 16 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

 

طراحی در و پنجره برای کاهش اتلاف انرژی

در و پنجره : یکی از مهمترین بخشهایی که آلومینیوم در آن بکار می‌رود ساخت پنجره و قاب می‌باشد . با توجه به انعطاف‌پذیری و نمای زیبای آلومینیوم ،در و پنجره‌های آلومینیومی در جهان طی دهه‌های اخیر پیشرفت چشمگیری کرده است . از آنجا که بیشترین اتلاف انرژی در ساختمان از طریق در و پنجره‌ها اتفاق می‌افتد (حدود 40% از اتلاف انرژی ساختمان از طریق پنجره‌ها صورت می‌گیرد) همچنین در راستای نیل به اهدافی چون عایق سازی در برابر صدا و آلودگیهای صوتی ، جلوگیری از نفوذ گردو غبار و آلودگیهای محیط زیست و . . . صنعت در و پنجره‌سازی به تکنولوژیهای جدید روی آورده است و کارشناسان به طراحی‌های ویژه و خاصی در این زمینه دست یافته‌اند .

در صورتیکه در زمستان به قاب پنجره و یا شیشه آن دست بزنید خواهید دید که سرد است و این تبادل حرارتی بین قاب و پنجره و شیشه با فضای بیرون است . برای رفع این مشکل با استفاده از شیشه‌های 2 جداره تبادل حرارتی از طریق شیشه به حداقل ممکن خواهد رسید . برای کاهش تبادل حرارتی از طریق پنجره ،استفاده از نوعی قاب آلومینیومی با عایق حرارتی که به گرمابند (Thermal Break) معروف است توصیه می‌شود . از آنجا که بحث بهینه سازی مصرف سوخت درساختمان ، در کشورمان می‌رود تا جایگاه واقعی خویش را پیدا کند و با توجه به آنکه اتلاف انرژی از طریق پنجره‌ها (شیشه‌ یا قاب پنجره) حدود 40% کل اتلاف انرژی ساختمان را شامل می‌شود جهت آشنایی بیشتر با تکنولوژی شیشه‌های 2 جداره و سیستم ترمال‌بریک به هریک از این دو نوع تکنولوژی اشاره می‌شود :

D-1-1) سیستم دو جداره :

عبور انرژی و تبادل حرارتی بین داخل و خارج ساختمان از پنجره به طریق زیر صورت می‌گیرد .

1 . بدست آوردن و یا از دست دادن انرژی غیر خورشیدی بصورتهای رسنایی و جابجایی

2 . بدست آوردن گرمای خورشید بصورت تشعشع

جریان حرارت غیر خورشیدی از پنجره نتیجة اختلاف دمای میان محیط داخل و خارج می‌باشد . در فصول سرد پنجره‌ها گرما را از داخل به بیرون داده و در فصول گرم نیز گرما را از بیرون به داخل ساختمان وارد می‌نمایند .

برای مقایسة مواد مختلف از جهت میزان انتقال حرارتی از فاکتور U استفاده می‌شود .

فاکتورU اندازة سرعت جریان حرارت غیر خورشیدی از یک پنجره و یا نورگیر می‌باشد . هر چه این فاکتور بیشتر باشد نشانگر میزان بیشتر جریان حرارتی است . فاکتور U به مصرف‌کننده این امکان را می‌دهد که میزان عایق‌بودن انواع پنجره‌ها و نورگیرها را با یکدیگر مقایسه کند و واحد آن Btu/hr-sq…ft.f می‌باشد .

استفاده از شیشة دو جداره باعث کاهش قابل توجهی در مقدار فاکتور Uمی‌شود .

شیشة دوجداره دو ورق شیشه است که توسط یک فاصل (اسپیسر) در دور تا دور آن از هم جدا شده‌اند و این فاصله‌ها با مواد درزگیر به شیشه می‌چسبند . خواص اصلی دو جداره بدلیل وجود همین فاصلة بین دو شیشه است ، بین دو شیشه از هوا یا گاز مخصوص (مانند آرگون ، گزنون، و یا مخلوطی از آنها) پر شده است .

میلة جداکننده از جنس آلومینیوم و با ضخامتهای متفاوت است که دورن آن با مادة رطوبت‌گیر (عامل خشک کننده) پر می‌گردد که این ماده سبب جذب رطوبت هوای ما بین دو شیشه می‌گردد .

شیشه‌های دو جداره می‌توانند بصورت ترکیبی از انواع شیشه‌های مختلف نظیر شیشة ساده، رنگی ، رفلکس ، لمینت ، سکوریت و مات تهیه شوند که نوع شیشه خود می‌تواند عامل بسیار مهمی در کاهش میزان اتلاف انرژی باشد . به عنوان مثال شیشه‌های با پوشش Low-e باعث کاهش قابل ملاحظه‌ای در مقولة فاکتور U می‌شوند .

ویژگیهای اصلی شیشه های دو جداره عبارتند از : کاهش اتلاف انرژی حرارتی و نم‌زدگی شیشه ، عایق صوتی و کاهش سر و صدا وایمنی بیشتر .

شیشه‌های دو جداره در زمستان حرارت را نگه داشته و در تابستان از ورود گرما به درون جلوگیری می‌کنند در نتیجه باعث بهبود تجهیزات گرمایش و سرمایش ساختمان می‌شوند . این شیشه‌ها باعث کاهش نفوذ صوت می‌شوند و از نم‌زدگی شیشه‌ بعلت گرمتر بودن لایه درون شیشة دو جداره جلوگیری می‌کند . شیشه‌های دو جداره با گرم و مطبوع نگه داشتن محیط ، فضای ساختمان را برای زندگی و انجام کار مساعد می‌سازند .

با استفاده از هر متر مربع شیشة دو جداره با قاب استاندارد می‌توان در سال به میزان 40مترمکعب در مصرف گاز صرفه‌جویی نمود و هزینه‌ها را تا حد زیادی کاهش داد . در صورت شکستن ورق بیرونی شیشة دو جداره ممکن است ورق داخلی نشکند و احتمال ریزش و خطرات بعدی به حداقل می‌رسد . بنابراین استفاده از این نوع شیشه می‌تواند باعث افزایش ایمنی ساختمان گردد . اگر فاصلة بین دوشیشه 15-12 میلیمتر باشد بهترین کارآیی شیشه دوجداره را می‌توان کسب کرد ضمن آنکه با استفاده از این نوع شیشه نفوذ صدا را تا 45 دسی‌بل می‌توان کم کرد و در نتیجه در خیابانها و مکانهای شلوغ می‌توان از محیطی آرام و ساکت برخوردار گشت .


دانلود با لینک مستقیم


دانلود طراحی در و پنجره برای کاهش اتلاف انرژی 16 ص
1 2 3 4 5 ... 189 >>