X
تبلیغات
رایتل

رزفایل

جستجو

دربین هزاران فایل آماده دانلود فایل مورد نظر خود را جستجو کنید

کارآموزی حسابداری در شرکت تعاونی مرزنشینان باجگیران

اختصاصی از رزفایل کارآموزی حسابداری در شرکت تعاونی مرزنشینان باجگیران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کارآموزی حسابداری در شرکت تعاونی مرزنشینان باجگیران


کارآموزی حسابداری در شرکت تعاونی مرزنشینان باجگیران

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت تعاونی مرزنشینان باجگیران

دوره کارشناسی ناپیوسته حسابداری

فرمت فایل: ورد کارآموزی حسابداری در شرکت تعاونی مرزنشینان باجگیران

تعداد صفحات: 46

 

 

 

 

فهرست

مقدمه

فصل 1 )

تاریخچه مرزنشینان خراسان

تاریخچه شرکت تعاونی مرزنشینان باجگیران

محل فعالیت کارآموزی

مساحت محل کارآموزی

تعداد پرسنل

موضوع شرکت

نوع فعالیت

انواع خدمات

مالکیت در اقتصاد شرکت

ترکیب مدیران

اهداف شرکت

کلیات تشکیل شرکت های تعاونی

تغییرات سرمایه در شرکت های تعاونی و نحوه ثبت حسابداری آنها

تقسیم سود در شرکت تعاونی

چارت سازمانی شرکت

فصل 2 )

گزارش فعالیت های انجام شده در مدت کارآموزی

گزارش فعالیت ها به صورت روزانه

گزارش فعالیت ها به صورت هفتگی

گزارش فعالیت ها به صورت ماهانه

سیستم حسابداری شرکت

نرم افزار حسابداری شرکت

ارزیابی بخش های مرتبط با فعالیت کارآموزی

فصل 3 )

نتیجه گیری

پیشنهادات

ضمائم و پیوست ها

 

مقدمه :

تعاون پایه و اساس زندگی اجتماعی است . در اصطلاح لغوی تعاون به معنای کمک و همکاری ، تشریک مساعی در رفع نیازمندیهای همگانی می باشد که در بالاترین حد خود به عنوان یک سازمان اجتماعی بالاترین حد تفکر نوع دوستانه را پدیدار می نماید و تجلی کار آن نهضت تعاون جدید است که با تلاش های پیگر و انسان دوستانه افرادی همچون رات اون ، دکتر ویلیام کینگ از انگلستان و سن سون و چارلز فوریه از فرانسه و هزاران تلاشگر دیگر در واکنش به نابسامانی های ناشی از نظام صنعتی صورت گرفت ، و بالاخره در انگلستان تشکیل شرکت تعاونی پیشگامان عدالتخواه را چندین نقطه عطفی که نهضت تعاون را به عنوان نوعی مکتب اجتماعی ، اقتصادی با اصول و آرمان های مشخص ثبت نمود .

تاریخچه مرزنشینان خراسان :

خراسان با مساحت 313000 کیلومتر وسعت ، برزگترین استان کشور می باشد که از طرف شمال شرق کشور 750 کیلومتر مرز مشترک ،کشورهای افغانستان و ترکمنستان را دارا است .

در قدیم الایام به لحاظ فرار داشتن مسیر جاده ابریشم خراسان ازاهمیت ویزه ای در زمینه تجارت و صادرات مرزی برخوردار بود .

 مرزنشینان این مناطق بخاطر برخورد با کاروانها و بازرگانان ، با ملیت و معاشرت و فرهنگ های متفاوت و متمایز ملل آشنایی یافته اند ، لذا از شخصیت ویژه و با ثباتی و حتی متمایز برخوردارند و علی رقم محرومیت و استضعاف و کمبود امکانات رفاهی صرفاً به لحاظ عرق میهن دوستس و عزت و رمزداری از این مناطق گاهاً با آب و هوای نامناسب و متغیر سکنی گزیده و روزگار را سپری می کنند .

مرزنشینان با زندگی در این مناطق وسوسه عده ای سود جو و دنیا پرست که با تشکیل باندهای درون مرزی و برون مرزی با عوامل غیر بوهی به امر قاچاق اشتغال دارند مبارزه و به لحاظ تداوم و تحکیم مقابله به مثل با آنان مبادلات مرزی مشروع را کار خود دانسته و با اختصاص سهمیه ارزی برای مرزنشینان بسترسازی مناسبی برای کسب و کار قاونونی و شرعی از اشتغال زایی مثبت و سازنده فراهم نموده است .

همانطور که از سالیان دور در سایر استان ها طرح مبادلات مرزی به اجرا در آمده بود ، با پی گیری های استانداری محترم استان خراسان درسال 1377 سهمیه ارزی مرزنشینان خراسان برقرار گردید و حسننظر مدیریت محترم اداره کل تعاون و وصاطت بی شائبه کارشناسان محترم اداره تعاون خراسان و ادارات تعاون شهرستان ها در همان سال 18 شرکت تعاونی مرزنشینان درسرتاسر نقاط مرزی استان تأسیس گردیده و قسمت نظارت هیأت محترم اجرایی مرکب از استانداری و ادارات کل تعاون و اداره کل بازرگانی و ناظر محترم گمرکات سهمیه ارزی سال 77 جذب گردید .


دانلود با لینک مستقیم


کارآموزی حسابداری در شرکت تعاونی مرزنشینان باجگیران

کارآموزی حسابداری در شرکت تعاونی مرزنشینان باجگیران

اختصاصی از رزفایل کارآموزی حسابداری در شرکت تعاونی مرزنشینان باجگیران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کارآموزی حسابداری در شرکت تعاونی مرزنشینان باجگیران


کارآموزی حسابداری در شرکت تعاونی مرزنشینان باجگیران

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت تعاونی مرزنشینان باجگیران

دوره کارشناسی ناپیوسته حسابداری

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 46

 

 

 

 

فهرست

مقدمه

فصل 1 )

تاریخچه مرزنشینان خراسان

تاریخچه شرکت تعاونی مرزنشینان باجگیران

محل فعالیت کارآموزی

مساحت محل کارآموزی

تعداد پرسنل

موضوع شرکت

نوع فعالیت

انواع خدمات

مالکیت در اقتصاد شرکت

ترکیب مدیران

اهداف شرکت

کلیات تشکیل شرکت های تعاونی

تغییرات سرمایه در شرکت های تعاونی و نحوه ثبت حسابداری آنها

تقسیم سود در شرکت تعاونی

چارت سازمانی شرکت

فصل 2 )

گزارش فعالیت های انجام شده در مدت کارآموزی

گزارش فعالیت ها به صورت روزانه

گزارش فعالیت ها به صورت هفتگی

گزارش فعالیت ها به صورت ماهانه

سیستم حسابداری شرکت

نرم افزار حسابداری شرکت

ارزیابی بخش های مرتبط با فعالیت کارآموزی

فصل 3 )

نتیجه گیری

پیشنهادات

ضمائم و پیوست ها

 

مقدمه :

تعاون پایه و اساس زندگی اجتماعی است . در اصطلاح لغوی تعاون به معنای کمک و همکاری ، تشریک مساعی در رفع نیازمندیهای همگانی می باشد که در بالاترین حد خود به عنوان یک سازمان اجتماعی بالاترین حد تفکر نوع دوستانه را پدیدار می نماید و تجلی کار آن نهضت تعاون جدید است که با تلاش های پیگر و انسان دوستانه افرادی همچون رات اون ، دکتر ویلیام کینگ از انگلستان و سن سون و چارلز فوریه از فرانسه و هزاران تلاشگر دیگر در واکنش به نابسامانی های ناشی از نظام صنعتی صورت گرفت ، و بالاخره در انگلستان تشکیل شرکت تعاونی پیشگامان عدالتخواه را چندین نقطه عطفی که نهضت تعاون را به عنوان نوعی مکتب اجتماعی ، اقتصادی با اصول و آرمان های مشخص ثبت نمود .

تاریخچه مرزنشینان خراسان :

خراسان با مساحت 313000 کیلومتر وسعت ، برزگترین استان کشور می باشد که از طرف شمال شرق کشور 750 کیلومتر مرز مشترک ،کشورهای افغانستان و ترکمنستان را دارا است .

در قدیم الایام به لحاظ فرار داشتن مسیر جاده ابریشم خراسان ازاهمیت ویزه ای در زمینه تجارت و صادرات مرزی برخوردار بود .

 مرزنشینان این مناطق بخاطر برخورد با کاروانها و بازرگانان ، با ملیت و معاشرت و فرهنگ های متفاوت و متمایز ملل آشنایی یافته اند ، لذا از شخصیت ویژه و با ثباتی و حتی متمایز برخوردارند و علی رقم محرومیت و استضعاف و کمبود امکانات رفاهی صرفاً به لحاظ عرق میهن دوستس و عزت و رمزداری از این مناطق گاهاً با آب و هوای نامناسب و متغیر سکنی گزیده و روزگار را سپری می کنند .

مرزنشینان با زندگی در این مناطق وسوسه عده ای سود جو و دنیا پرست که با تشکیل باندهای درون مرزی و برون مرزی با عوامل غیر بوهی به امر قاچاق اشتغال دارند مبارزه و به لحاظ تداوم و تحکیم مقابله به مثل با آنان مبادلات مرزی مشروع را کار خود دانسته و با اختصاص سهمیه ارزی برای مرزنشینان بسترسازی مناسبی برای کسب و کار قاونونی و شرعی از اشتغال زایی مثبت و سازنده فراهم نموده است .

همانطور که از سالیان دور در سایر استان ها طرح مبادلات مرزی به اجرا در آمده بود ، با پی گیری های استانداری محترم استان خراسان درسال 1377 سهمیه ارزی مرزنشینان خراسان برقرار گردید و حسننظر مدیریت محترم اداره کل تعاون و وصاطت بی شائبه کارشناسان محترم اداره تعاون خراسان و ادارات تعاون شهرستان ها در همان سال 18 شرکت تعاونی مرزنشینان درسرتاسر نقاط مرزی استان تأسیس گردیده و قسمت نظارت هیأت محترم اجرایی مرکب از استانداری و ادارات کل تعاون و اداره کل بازرگانی و ناظر محترم گمرکات سهمیه ارزی سال 77 جذب گردید .


دانلود با لینک مستقیم


کارآموزی حسابداری در شرکت تعاونی مرزنشینان باجگیران

کار آموزی کارخانه پشم گزارش

اختصاصی از رزفایل کار آموزی کارخانه پشم گزارش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 57

 

مقدمه

احداث کارخانه پشم شیشه ایران در سال 1355 آغاز شد و پس از پایان کارهای ساختمانی و راه اندازی دستگاهها که مدت دو سال طول کشید در سال 1357رسما افتتاح و کار خود را شروع کرد. این کارخانه از قسمتهای اصلی زیر تشکیل شده است:

انبارها (مواد ، مصنوعات و قطعات)

قسمت تولید (کوره،لاین، تیشو،عایق لوله)

رزین

جنرال سرویس

ماسه سازی

آزمایشگاه

واحد ماسه سازی

یکی از مهمترین قسمتهای این کارخانه واحد ماسه سازی می باشد. در این واحد مواد تشکیل دهنده شیشه به مقدارهای معین توزین و با هم مخلوط شده و به واحد کوره فیبراژ ارائه می گردد.

مواد تشکیل دهنده شیشه:

سیلیس

فلدسپار

دولومیت

آهک

بوراکس

سولفات سدیم

کربنات سدیم

کربنات باریم

کولت (خرده شیشه)

زغال و گازوئیل

 

نمایی از واحد ماسه سازی و انبارهای مواد اولیه

تحلیل و بررسی محل کار آموزی

نام محل : شرکت پشم شیشه ایران واقع در شیراز

آدرس : شیراز –بلوار امیر کبیر ، احمد آباد شرکت پشم شیشه ایران

تلفن: 8224527-0711 – داخلی آزمایشگاه

فاکس :8224529

Office iran glass wool.com|www. iran glass wool|PLINT IRAN GLASS:E-mail

سال و چگونگی تاسیس و هدف

این شرکت د ر سال 1355 هجری شمسی در شیراز تاسیس گردید و هدف آن در درجه اول کمک به آبادانی وسرافزاری این مملکت به خود کفایی کشور در جهت تولید مواد اولیه و مایحتاج مردم و سرزمین ایران میباشد.

تعداد پرسنل :185 نفر تعداد واحد ها :25

عنوان تولیدات:1- پشم شیشه 2- تیشو3-نخ شیشه


دانلود با لینک مستقیم


کار آموزی کارخانه پشم گزارش

کارآموزی جهاد کشاورزی شهرستان تربت حیدریه

اختصاصی از رزفایل کارآموزی جهاد کشاورزی شهرستان تربت حیدریه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کارآموزی جهاد کشاورزی شهرستان تربت حیدریه


کارآموزی جهاد کشاورزی شهرستان تربت حیدریه

 

دانلود کارآموزی جهاد کشاورزی شهرستان تربت حیدریه

موضوع: ترویج و زراعت

مهندسی کشاورزی ـ زراعت و اصلاح نباتات

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 19

 

 

 

فهرست مطالب:

تاریخچه سازمان 

نمودار سازمانی و تشکیلات  

محصولات تولیدی یا خدمات:

محصولات زراعی 

فصل دوم

بازدید 1)

 

تاریخچه سازمان

اداره کشاورزی شهرستان تربت حیدریه در سال 1380 با جهاد کشاورزی ادغام شد و از محل سابق خود در خیابان سنتو به خیابان شهید رجایی منتقل شد و تحت عنوان جهاد کشاورزی شروع بکار کرد. این اداره 5 زیرمجموعه در بخشهای کدکن، رخ، جلگه زاوه، بایک و دشتخوار دارد که هر یک مستقلاً به کشاورزان خدمات کشاورزی ارائه میدهند.

نمودار سازمانی و تشکیلات

اداره مرکزی شامل دو طبقه ساختمان که در طبقه اول: واحدهای آب و خاک، بهرهبرداری، زراعت، مرکزی، آبخیزداری، امور دام، باغبانی، صنایع دستی روستایی، امور پشتیبانی و در طبقه دوم: مدیریت، عقیدتی، اداره امور عمومی، خدمات، روابط عمومی، امور اداری، مالی، حقوقی، دبیرخانه و حراست قرار دارد و یک ساختمان مجزا جهت واحد حفظ نباتات که در پشت هسته مرکزی قرار دارد.

این اداره، 11 دهستان و 246 روستا با جمعیتی حدود 175155 نفر را تحت پوشش دارد. منابع آبی آن شامل 961 حلقه چاه عمیق، 932 حلقه نیمهعمیق و تعداد 642 رشته قنات و 311 رشته چشمه است. تعداد 8 رودخانه دائمی، 46 رودخانه فصلی، 47 آببند خاکی است. مساحت حوزه آبخیز 14777 کیلومتر مربع است.

محصولات تولیدی یا خدمات:

محصولات دائمی (باغی):  به دلیل وجود تنوع آب و هوایی، ارقام مختلف محصولات دائمی (باغی) کشت میشود که سطح زیر کشت 30 رقم محصول باغی بالغ بر 28930 هکتار تولید 46819 تن در سال میباشد.

در محصولات آلو و بادام دیم، رتبه سوم استان در سطح زیر کشت و در پسته، بادام آبی و انار، مقام اول سطح زیر کشت را داراست. باغات پسته با سطحی معادل 5148 هکتار و میزان تولید بالغ بر 5294 تن مقام اول استان را داراست که گسترش این محصول تحول عظیمی در بخش نیمهخشک فیضآباد رخ داده است.

سطح زیر کشت انار در شهرستان، 1722 هکتار با تولید 24878 تن و متوسط عملکرد 14591 کیلوگرم در هکتار است. همچنین وسعت باغات آلو به 397 هکتار و ارقام جدید مالینگ سیب به میزان 15 هکتار میرسد.

محصولات زراعی

سطح زیر کشت محصولات زراعی در 40 نوع محصول زراعی آبی و دیم بالغ بر 108613 هکتار و میزان 610912 تن محصول در سال برآورد میگردد. در محصولات، گندم، کلزا، نخود آبی، یونجه آبی، خربزه دیم، هندوانه بذری آبی، زیره دیم و شبدر، مقام اول سطح زیر کشت و میزان تولید استان را به خود اختصاص داده است.

زعفران: این شهرستان را میتوان سرزمین طلای سرخ نامید. اولین تولید کننده زعفران ایران با بیش از 02/51 تن در سال و بیشترین سطح زیر کشت آن 13452 هکتار که میزان درآمد بالغ بر 132 میلیادرد ریال در سال را به خود اختصاص داده است. سطح زیر کشت گندم آبی 34560 هکتار با تولید 111244 تن گندم آبی و متوسط عملکرد 3219 کیلوگرم در هکتار با مقام دوم سطح زیر کشت در استان ارقام مختلف گندم همچون گاسکوژن، گاسپارد، سایونز، الوند، الموت، امید، قدس، روشن و فلات در این منطقه کشت میشود.

سطح زیر کشت پنبه، 5120 هکتار و تولید 11714 تن و عملکرد 2288 کیلو در هکتار سطح زیر کشت چغندرقند 9750 هکتار و میزان تولید 327649 تن و متوسط عملکرد 33605 کیلوگرم در هکتار.

این شهرستان دارای 94 واحد صنعتی فعال و 9 واحد ترمینال ضبط پسته و دارای 1300 کارگاه ابریشمکشی با تولید معادل 560 تن ابریشم در سال، همچنین دارای 15 تعاونی تولید کشاورزی، 55 واحد تامین نهادهها، 26 شرکت تعاون روستایی و 47 واحد ارائه خدمات مکانیزاسیون.


دانلود با لینک مستقیم


کارآموزی جهاد کشاورزی شهرستان تربت حیدریه

کارورزی 3 کنش پژوهی

اختصاصی از رزفایل کارورزی 3 کنش پژوهی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کارورزی 3 کنش پژوهی


کارورزی 3 کنش پژوهی

دانلود کارورزی 3 کنش پژوهی

رشته: مشاور

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 20

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

ویژگیهای من

تصویری از معلم بودن خود

شیوهی تدریس خود

تحلیل موقعیت

طرح مسئله 1

جلسات توجیهی

طرح مسئله 2

طرح مسئله 3

گزارش پایانی

پیشنهادات و انتقادات

خلاصهای از وضعیت مدرسه

منابع

 

چکیده:

پس از تکمیل بخشنامههای کارورزی و رسیدن آنها به دست دانشجویان کارورزی آغاز شد. پس از طی مراحل اداری اعم از دریافت معرفینامه از دانشگاه و تقدیم آن به مدرسه کار من به صورت رسمی به عنوان کارورز در مدرسه فرزانگان که از مدارس خاص شهر رشت واقع در بلوار لاکان است آغاز شد.

پس از معرفی خود به مدیریت و معاونت پرورشی و آشنایی با مشاور و مربیان سعی نمودم به طور منظم در مدرسه حضور پیدا کنم. در اتاق مشاور و مربیان پرورشی توانستم با مشاهده کار معلم و نوع رفتارش با دانشآموزان در موقعیتهای مختلف به تجربیات خوب و مفیدی دست پیدا کنم و سعی کنم بعداً که به صورت بالفعل به عنوان معلم در کلاس حاضر بودم از آنها استفاده کنم؛ تجربیاتی مثل استفاده از روشهای گروهی برای صرفهجویی در انرژی معلم و دانشآموزان که باعث صرفهجویی در وقت و بالا رفتن کیفیت یادگیری شود.

استفاده از فن بارش مغذی و... البته در استفاده از روشهای گروهی باید بسیار محتاط بود چون احتمال این میرود که همهی کارهای گروه را یک نفر انجام دهد که این مسئله باعث عدم یادگیری در سایر اعضا و فشار مضاعف به دانشاموزی که همهی کارها را به تنهایی انجام میدهد میشود بنابراین از اهداف یادگیری دور میشویم پس معلم با زیرکی باید بخشبندی مطالب را خود به عهده بگیرد و سعی کند این کار را عادلانه انجام دهد و دانشآموزان را تنها در انتخاب بخشها آزاد بگذارد.

بعدها این کار (بخشبندی مطالب) میتواند توسط خود دانشآموزان و تنها با نظارت معلم انجام شود. در این کارورزی به نقش کلیدی مدیر مدرسه در واکنشهای سایر اعضای مدرسه به موقعیتهای مختلف پی بردم از دیگر موضوعات جالب توجه تاًثیر فضای فیزیکی مدرسه بر رفتار دانشآموزان بود. به عنوان مثال دفتر مشاور که از دفاتر کلیدی و مهم مدرسه است در طبقه دوم و جدا از بقیه دفاتر بود یا وجود نظم در تک تک اتاقها خودبهخود روحیه نظمپذیری را در دانشآموزان بیشتر میکرد.


دانلود با لینک مستقیم


کارورزی 3 کنش پژوهی
1 2 3 4 5 ... 16 >>